Sala widowiskowo-kinowa w MDK w Lubaczowie za ponad milion złotych. Wyłoniono wykonawcę


1 100 850 złotych – tyle będzie kosztować zakup wyposażenia sali widowiskowo kinowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. To prawie o 363 tys. złotych więcej aniżeli zaplanował MDK. Jednakże brakującą kwotę dołoży miasto.

19 lipca ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą ''Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie oraz zakup wyposażenia sali widowiskowo kinowej Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie''. Do realizacji inwestycji zgłosił się tylko jeden wykonawca. To firma SimplyTech Sp. z o.o. z Warszawy. Jednak kwotą jaka zaproponował Wykonawca znacznie przekraczała możliwości Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. Brakowało prawie 363 tysięcy złotych. W związku z tym Rada Miejska w Lubaczowie 30 lipca podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2019 rok. Zgodnie z jej założeniem miasto przekaże 380 tysięcy złotych na modernizację Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. Gdy to się stało faktem dyrektor MDK w Lubaczowie ogłosił, że sale widowiskowo-kinową przygotuje firma z Warszawy.

Nowoczesna sala widowiskowa wraz z kinem w Lubaczowie

Prawie 1,2 mln złotych to niebagatelna kwota. Za te pieniądze jednak doczekamy się nowoczesnej sali widowiskowo-kinowej. Będzie co najmniej 206 wygodnych foteli. Zgodnie z wymaganiami MDK w Lubaczowa wykonawca inwestycji będzie musiał także zapewnić odpowiednią akustykę, odpowiadającą wymaganiom sal kinowych.  Oświetlenie sali będzie z regulacją natężenia oświetlenia współpracujące z posiadanym przez MDK projektorem.  Co najważniejsze – podłoga będzie pochyła, dzięki czemu będzie zapewniona widoczność dla każdego widza, bez większego znaczenia, w którym miejscu usiądzie.  

Trzy miesiące na realizację inwestycji

Zgodnie z umową Wykonawca będzie miał 90 dni od podpisania umowy na wykonanie zadania. Co ważne MDK odpowiednio zabezpieczył należyte dotrzymanie terminów  umownych. W związku z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 200 tysięcy złotych, jeżeli firma, która wygrała przetarg nie wywiąże się z realizacją zamówienia w terminie (co może skutkować utratą dofinansowania) to MDK może żądać zwrotu tych pieniędzy właśnie od Wykonawcy.

Opóźnienia ze względu na inwestycję, o której mowa

Przypomnijmy, że przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie rozpoczęła się w marcu 2018 roku. Natomiast wszystkie prace miały zostać zakończone maksymalnie do pierwszego kwartału 2019 roku. Jednakże w trakcie realizacji głównej inwestycji miasto zwróciło się do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie na modernizację sali widowiskowo-kinowej. Tak jak wspomnieliśmy udało się pozyskać 200 tysięcy złotych. Dlatego też MDK wstrzymał się z oddaniem obiektu do użytku, by ogłosić przetarg, o którego wyniku informujemy w niniejszym artykule. 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: