Nadleśnictwo Lubaczów dementuje nieprawdziwe informacje odnośnie akcji zwalczania chrabąszcza


Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubaczów Robert Banaś wystosował komunikat w sprawie prowadzonych zabiegów agrolotniczych, w którym zaprzecza jakoby leśnicy narazili na kontakt ze stosowanym w zabiegach środkiem Mosipilan 20 SP mieszkańców Horyńca-Zdroju i okolicznych miejscowości.

Poniżej sprostowanie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów (kliknij tutaj, aby powiększyć)

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

Krzysztof
+20 # Krzysztof 2019-05-15 18:15
Mospilan jest bardzo bezpiecznym środkiem owadobójczym, NIESZKODLIWYM dla pszczół, propagowanym wśród rolników m.in. przez świadomych pszczelarzy, tym bardziej dla ludzi, a wszystkie dolegliwości alergiczne związane są z porą roku (intensywne pylenie roślin). Aż dziw bierze, że pracownicy bądź co bądź służby zdrowia, rozpowszechniaj ą takie nieprawdziwe i niesprawdzone informacje. Wystarczy trochę "pogooglować", zanim się napisze takie bzdury.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Pestycyd
-15 # Pestycyd 2019-05-15 18:38
Tak jest całkowicie bezpiecznym środkiem jak DDT, smacznego. Proszę sobie trochę "pogooglować" o DDT.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Obywatel
+15 # Obywatel 2019-05-15 19:33
Cytuję Pestycyd:
Tak jest całkowicie bezpiecznym środkiem jak DDT, smacznego. Proszę sobie trochę "pogooglować" o DDT.


A co ma piernik do wiatraka?! Mowa o Mospilanie więc nie wyjeżdżaj z DDT
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Krzysztof
+8 # Krzysztof 2019-05-15 21:49
Cytuję Obywatel:
Cytuję Pestycyd:
Tak jest całkowicie bezpiecznym środkiem jak DDT, smacznego. Proszę sobie trochę "pogooglować" o DDT.


A co ma piernik do wiatraka?! Mowa o Mospilanie więc nie wyjeżdżaj z DDT

Dokładnie!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Kamil
+22 # Kamil 2019-05-15 18:45
Jedyne co może przeszkadzać podczas tych zabiegów to start samolotów o godzinie piątej rano przy otwartych oknach chociaż przy zamkniętych też słychać. Osobiście mi to nie przeszkadza bo lubię dźwięk silnika samolotu na maksymalnych obrotach. Polecam ;)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Ana
-10 # Ana 2019-05-15 19:23
W takim razie skąd masę martwych chrabąszczy w Cieszanowie? W Lubaczowie w piątek, sobota dzieci miały katar i łzawiące oczy. Może na dowód pozmiatam trochę chrabąszczy i przywiozę do Nadleśnictwa jako dowód?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Obywatel
+6 # Obywatel 2019-05-15 19:37
Bo takie jest działanie tego środka zabija chrabąszcze i ich larwy ale nie jest niebezpieczny dla ludzi. Poza tym nie jest rozpylany nad terenami zamieszkałymi więc jeśli się przestrzega zakazu wstępu do lasu to nie ma się z nim kontaktu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Nadl. Lubaczów
+8 # Nadl. Lubaczów 2019-05-15 19:50
W celu ograniczenia liczebności skupiliśmy się na owadach doskonałych gdyż możemy bezpośrednio podziałać na owada. Niestety w postaci larwalnej gdy przebywa w glebie takiej możliwości nie mamy. Moment wylotu stąd jest najlepszym by rozrzedzić populację.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Nadl. Lubaczów
+10 # Nadl. Lubaczów 2019-05-15 19:46
Chrabąszcze przemieszczają się z pól zabiegowych nawet do 6 km stąd obecność ich pod drzewami liściastymi na terenie wolnym od oprysków. Taka informacja została przekazana na stronie lubaczow.krosno.lasy.gov.pl/.. ./...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
KarA
-4 # KarA 2019-05-15 21:52
Bo to środek na chrabaszcze?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Krzysztof
+3 # Krzysztof 2019-05-15 21:54
Cytuję Ana:
W takim razie skąd masę martwych chrabąszczy w Cieszanowie? W Lubaczowie w piątek, sobota dzieci miały katar i łzawiące oczy. Może na dowód pozmiatam trochę chrabąszczy i przywiozę do Nadleśnictwa jako dowód?

Jaka masa? Kilkanaście lub kilkadziesiąt na odcinku, np. 1 km chodnika. Chrabąszcze mają to do siebie, że 4 lata żyją pod ziemią, wychodzą na powierzchnię i po odbyciu rójki giną. Stąd te martwe chrabąszcze. Ale tak jest od zawsze, a nie tylko w tym roku, tylko trzeba obserwować, a nie zganiać wszystko na samoloty.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Patrycja1
-1 # Patrycja1 2019-05-15 20:10
Niektóre wioski są położone w lesie, więc tak czy inaczej to wszystko leci na mieszkańców i nie uwierzę, że zachorowania to wina pory roku, bo nigdy nie miałam alergii, mam na to badania, jak się zaczęły opryski, katar, gardło, oczy. Nie piszcie, że to nieprawdziwe informacje, 5o są substancje toksyczne, jak wszystkie mają zły wpływ na nasze organizmy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Obywatel
+8 # Obywatel 2019-05-15 22:16
Oprysk jest tylko nad wyznaczonymi częściami lasów ( do wglądu na stronie nadleśnictwa) nisko nad drzewami dodatkowo dodawany jest środek zwilzajacy poza tymi obszarami samoloty wykonują przelot techniczny, muszą jakoś dolecieć nad las i wrócić więc to że leci nad tobą nie znaczy że wykonuje w tym momencie oprysk no chyba że pomimo zakazu stoisz w lesie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Nadl. Lubaczów
+6 # Nadl. Lubaczów 2019-05-15 22:27
Lot samolotu odbywa się na małych wysokościach nad koronami drzew by środek nie mógł się przemieścić i odbywa się przy prędkości wiatru poniżej 4m/s. Do środka została dodana ciecz która powoduje szybkie przyleganie do powierzchni na którą opada. Przypominam że zastosowano strefy buforowe z którymi można się zapoznać na stronie lubaczow.krosno.lasy.gov.pl/.. ./...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
gość
+8 # gość 2019-05-15 20:17
Plus tych zabiegów jest jeszcze jeden KOMARY wytępią przy okazji:)))
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
bzyk
+4 # bzyk 2019-05-15 22:11
Kleszcze też?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Janek
-7 # Janek 2019-05-15 20:47
Jechałem w niedzielę w godz.popołudnio wych na piknik strażacki do Horyńca .Od Dąbrowy do Horyńca śmierdziało okrutnie ,najbardziej w Podemszczyżnie. W Nowinach Horynieckich nic nie wyczuwaliśmy.Ni e wiem czy to pestycydy czy herbicydy tak capiły ale żyję i mam się dobrze
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Krzysztof
+8 # Krzysztof 2019-05-15 21:58
Cytuję Janek:
Jechałem w niedzielę w godz.popołudniowych na piknik strażacki do Horyńca .Od Dąbrowy do Horyńca śmierdziało okrutnie ,najbardziej w Podemszczyżnie.W Nowinach Horynieckich nic nie wyczuwaliśmy.Nie wiem czy to pestycydy czy herbicydy tak capiły ale żyję i mam się dobrze

Mospilan jest bezwonny. Może rolnicy pryskali swoje pola w tej okolicy?P.S. Bardziej śmierdzą środki chwastobójcze, niż owadobójcze.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
somersby
+7 # somersby 2019-05-15 22:27
Jak może śmierdzieć środek, który jest bezwonny? eh....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Mieszkaniec
+7 # Mieszkaniec 2019-05-15 21:02
MOSPILAN 20 SP dostępny jest
w handlu w następujących opako-
waniach jednostkowych (saszet-
kach): 20 g; 40 g; 80 g; 125 g; 200
g ; 600 g i 1,2 kg (opakowania pro-
duktu oryginalnego - fot. 1). Mają
one charakterystycz ną szatę gra-
ficzną. Przód opakowania ma fiole-
towe tło oraz kolorową falę w dol-
nej części. Na odwrocie opakowania
znajduje się tekst etykiety na bia-
łym tle, a pod tekstem – fioletowy
napis MOSPILAN. Dla porównania
zamieszczamy także przykładowe
zdjęcia opakowań produktów pod-
robionych (fot. 2).
Przypadków pojawiania się podró-
bek nie należy mylić z tzw. importem
równoległym środków ochrony roślin.
Import równoległy może odbywać się
wyłącznie na podstawie zezwolenia
wydanego przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi i może dotyczyć jedynie
środków ochrony roślin:
• dopuszczonych do obrotu w in-
nym państwie Unii Europejskiej
lub Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) i iden-
tycznych z preparatem zarejestro-
wanym w Polsce (zawierających te
same substancje aktywne i w takiej
samej ilości, mających jednakową
formę użytkową oraz właściwości
fizyczne i chemiczne); 
• sklasyfikowanyc h pod względem
stwarzania przez nie zagrożeń dla
zdrowia ludzi, pszczół i organizmów
wodnych zgodnie z przepisami UE; 
• mających zakres stosowania nie
szerszy niż zakres stosowania środ-
ka zarejestrowaneg o w Polsce; 
• oznakowanych i  opakowanych
zgodne z obowiązującym i w Polsce
przepisami o substancjach i prepa-
ratach chemicznych.
Substancje o nieznanym składzie
i pochodzeniu mogą doprowadzić
do zniszczenia upraw, skażenia
środowiska naturalnego, a przede
wszystkim stwarzają zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi i zwierząt.
Obrót towarami opatrzonymi pod-
robionymi znakami towarowymi jest
przestępstwem, za które może gro-
zić kara grzywny, ograniczenia wol-
ności lub pozbawienia wolności. Sąd
może również orzec przepadek pod-
robionych towarów i urządzeń/ma-
teriałów służących do ich wytwarza-
nia. Dodatkowo, dokonywanie obrotu
towarami opatrzonymi podrobiony-
mi znakami towarowymi stanowi cy-
wilnoprawne naruszenie przepisów
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Dyzio
+8 # Dyzio 2019-05-15 21:06
Nie dogodzi ludzie z nadleśnictwa ratują lasy źle bo im za głośno śmierdzi..itp.a gdyby zaczęli wycinać zniszczone drzewa też źle bo jak to tak Las wycinać ..ehhh
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Mieszkaniec
-5 # Mieszkaniec 2019-05-15 21:13
Lasy lasami, ten środek został wycofany w innych krajach Unii europejskiej, jeśli nadleśnictwo ma dokument to prosimy o udostępnienie tego że moznango stosować u nas w kraju, w pozostałych krajach ten środek jest wycofany ze względu na swą szkodliwość, zatem prosimy o potwierdzenie że wszystko jest zgodne z prawem, nic więcej nie oczekujemy
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Magdalena
+8 # Magdalena 2019-05-15 22:15
Cytuję Mieszkaniec:
Lasy lasami, ten środek został wycofany w innych krajach Unii europejskiej, jeśli nadleśnictwo ma dokument to prosimy o udostępnienie tego że moznango stosować u nas w kraju, w pozostałych krajach ten środek jest wycofany ze względu na swą szkodliwość, zatem prosimy o potwierdzenie że wszystko jest zgodne z prawem, nic więcej nie oczekujemy


gov.pl/.../...

Do pobrania plik pierwszy (Rejestr środków ochrony roślin) i trzeci (wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających).
Wyraźnie napisane, że Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych uzyskała zgodę na stosowanie MOSPILANU (nr decyzji R-4/2010 PE).
Tak to jest jak się poszukać informacji nie chce... Do komentowania to pierwszy, ale żeby poszukać informacji to na wygodę - podajcie bo OCZEKUJEMY... Żałosne podejście.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Nadl. Lubaczów
+7 # Nadl. Lubaczów 2019-05-15 22:16
Instytut Badawczy Leśnictwa wydaje broszurę o środkach chemicznych dopuszczonych do stosowania w leśnictwie ( zolszczecinek.lasy.gov.pl/.../ ... ) i jest ona na bieżąco weryfikowana - ostatnia aktualizacja 30.04.2019. Środek tam widnieje z dawkami. Tu pragnę dodać że środki dopuszczone do stosowania na terenie lasów muszą spełniać większe wymagania niż w rolnictwie. Producenci rzadko występują o stosowne zezwolenia do stosowania na terenie lasów, gdyż wymaga to w porównaniu do zastosowania w rolnictwie długotrwałych i kosztownych badań rejestracyjnych by móc napisać"może być stosowany dla leśnictwa". Etykietę dopuszczającą można znaleźć przez wyszukiwarkę i tam znajdziemy stosowne upoważnienia do stosowania na terenie Polski. Uwaga: dotyczy to etykiety dla użytkowników profesjonalnych w części dla leśnictwa. Przy lekturze etykiety dowiemy się gdzie jeszcze jest stosowany środek.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Krzysztof
+8 # Krzysztof 2019-05-15 22:27
Cytuję Mieszkaniec:
Lasy lasami, ten środek został wycofany w innych krajach Unii europejskiej, jeśli nadleśnictwo ma dokument to prosimy o udostępnienie tego że moznango stosować u nas w kraju, w pozostałych krajach ten środek jest wycofany ze względu na swą szkodliwość, zatem prosimy o potwierdzenie że wszystko jest zgodne z prawem, nic więcej nie oczekujemy

Czyżby? Jeden jeden z wielu komunikatów, cyt.: "Acetamipryd, substancja czynna z grupy neonikotynoidów , będąca głównym składnikiem insektycydu Mospilan 20 SP, otrzymała właśnie pozytywną opinię na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz. Oznacza to dopuszczenie substancji do stosowania w środkach ochrony roślin na terenie Unii Europejskiej przez kolejne 15 lat". Jak nietrudno sprawdzić, Mospilan posiada najszerszą rejestrację z pośród dostępnych na rynku insektycydów i jest chętnie stosowany nawet przez rolników - pszczelarzy. Wycofane zaś lub ograniczone w stosowaniu zostały inne, toksyczne środki z grupy neonikotynoidów , do których należy Mospilan. Ale grupa ta jest bardzo niejednorodna, niektóre środki są bardzo toksyczne, niektóre nie, jak Mospilan, dlatego nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. Wg mnie, ktoś rozpuścił plotkę, która teraz jest bezkrytycznie powielana. Tak jak swego czasu w "Rosolikowie" (chyba każdy wie, o jaką miejscowość chodzi) nie zgodzono się na budowę linii kolejowej, bo: a to kury nie będą się niosły, krowy nie będą dawały mleka, będą pożary od iskier, będzie dużo wypadków itp. Teraz zaś próbuje się zgonić winę objawów alergii wiosennej na samoloty i to co i gdzie rozpylają.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Krzysztof
+2 # Krzysztof 2019-05-16 22:44
Cytuję Mieszkaniec:
Lasy lasami, ten środek został wycofany w innych krajach Unii europejskiej, jeśli nadleśnictwo ma dokument to prosimy o udostępnienie tego że moznango stosować u nas w kraju, w pozostałych krajach ten środek jest wycofany ze względu na swą szkodliwość, zatem prosimy o potwierdzenie że wszystko jest zgodne z prawem, nic więcej nie oczekujemy

Czytaj ze zrozumieniem. Środek jest dopuszczony nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Nikt ci nic nie musi potwierdzać bo to jest legalny środek, jak chcesz, to sam sobie sprawdź. Dlaczego nie żądasz potwierdzenia od rolników, być może nawet twoich sąsiadów, którzy stosują ten środek? A żądasz tego od leśników, którzy nie "pryskają" terenów zamieszkałych?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Obywatel
+10 # Obywatel 2019-05-15 22:10
Środek ten jest stosowany powszechnie do oprysku prawie wszystkich warzyw i owoców jakoś do tej pory nikomu nie przeszkadzalo. Takie dzisiejsze społeczeństwo nikomu nie przeszkadzam bo o niczym nie wiadomo ale tak jak tu widać samoloty i jest dokładna informacja od nadleśnictwa to już trzeba rozpocząć gówno burze oj ludzie za czasów PGR nie taka chemię samoloty pryskaly i to nie na las tylko na ziemniaki, zboże itp. i nikt pretensji nie miał zresztą dziś większość z was kupuje w marketach piękne truskawki, pomidory itp gdzie jest tyle oprysków i innej chemii że przy nich to pikuś te opryski lotnicze
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
obywatel
+8 # obywatel 2019-05-15 22:26
Wam kur** nie dogodzi. Leśnicy walczą ze szkodnikiem, który niszczy nasze lasy, a ci cały czas psioczą i psioczą.

Przed napisaniem debilnego komentarza sprawdźcie sobie, co by było z naszymi lasami gdyby nie ta akcja. Nie jestem leśnikiem i nic nie mam wspólnego, ale wystraczy zapoznać się z pierwszymi-leps zymi artykułami, by przekonać się, że ta cała akcja nie jest robiona "bo mi się chce". Kosztuje też dużo, ale to wszystko po to aby ratować nasze lasy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Krzysztof
+9 # Krzysztof 2019-05-15 22:37
Cytuję obywatel:
Wam kur** nie dogodzi. Leśnicy walczą ze szkodnikiem, który niszczy nasze lasy, a ci cały czas psioczą i psioczą.

Przed napisaniem debilnego komentarza sprawdźcie sobie, co by było z naszymi lasami gdyby nie ta akcja. Nie jestem leśnikiem i nic nie mam wspólnego, ale wystraczy zapoznać się z pierwszymi-lepszymi artykułami, by przekonać się, że ta cała akcja nie jest robiona "bo mi się chce". Kosztuje też dużo, ale to wszystko po to aby ratować nasze lasy.

Dobrze mówi, dać mu piwa.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
obywatel
+9 # obywatel 2019-05-15 23:00
Swoją drogą pomyślałem sobie, że ludzie dzisiaj mówią, że leśnicy tną drzewa na potęgę. Gdyby faktycznie tak było, to zostawiliby te chrabąszcze i poczekaliby aż, drzewa pozostaną bez liści, a następnie uschną by następnie je wyciąć. Robią wręcz przeciwnie. Chcą zlikwidować szkodnika, aby tych drzew nie trzeba było wycinać.

Strasznie mnie irytuje dzisiejsza nagonka na naszych leśników...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
obywatel
+4 # obywatel 2019-05-15 23:02
I zapewne każdy z hejterów leśników pisze z komputera/lapto pa położonego na drewnianym biurku...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Szczur
-7 # Szczur 2019-05-16 22:27
Pewnie, że to wszystko zdrowe. Bo po co były te wszystkie pisma do instytucji i zakazy wchodzenia do lasów przez cały miesiąc? Po to żeby wszyscy byli zdrowi? Egoiści.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
maciek
+2 # maciek 2019-05-15 23:15
Dla ekologów i jednocześnie fanów lewicy:
radom.wyborcza.pl/.../...

Nawet wasza wyborcza informowała o problemie jakim są chrabąśzcze.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Rozum
+8 # Rozum 2019-05-15 23:21
nie ma upraw rolniczych bez oprysków, rolnicy wykonują co najmniej kilka oprysków roczne, a tutaj leśnicy chcą ratować las komuś to się nie podoba. Niech napiszą do sanepidu donosy na wszystkich rolników, przecież każdy ten środek stosuje..
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Chrabąszcz majowy
+6 # Chrabąszcz majowy 2019-05-15 23:24
Chrabąszcze majowe to leśne szkodniki, które lubią podjadać liście drzew, najchętniej dębów. Jeszcze bardziej szkodliwe są larwy chrabąszczy, zwane pędrakami. Wylęgają się z jaj, składanych przez samicę pod ziemią.

Żyją zakopane w ziemi nawet 5 lat, podgryzając korzonki młodych drzewek, przez co osłabiają je i często powodują ich zamieranie. Są szczególnie niebezpiecznie dla szkółek leśnych - miejsc, w których hoduje się sadzonki drzew wykorzystywane przy tworzeniu nowego lasu. Walcząc z tak negatywnymi skutkami działalności chrabąszcza majowego, leśnicy są czasami zmuszeni do stosowania środków chemicznych
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
oko
+8 # oko 2019-05-15 23:35
kilkanaście dni temu wieczorem było ich bardzo dużo,uderzały w okna, nie było to fajne, wyglądało to na atak szarańczy , a po tych zabiegach jest ich zdecydowanie mniej.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Arian
+11 # Arian 2019-05-16 07:15
Rzepaki.od.jesi eni.pryskane.po nad.10.razy
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Sound of Silence
+1 # Sound of Silence 2019-05-16 23:59
Największymi szkodnikami lasów są leśnicy - nie tylko je wycinają, to jeszcze udają, że sadzą las i są jedynymi strażnikami lasów. Tymczasem, niech mi leśnicy odpowiedzą... jakim cudem ich nasadzenia nie są w stanie przetrwać bez chemii? A z drugiej strony dziko rosnących lasów nic nie chce ruszyć, rosną szybciej niż sadzone! I są mocniejsze niż sadzone! Powód jest prosty - ZAWSZE gdy człowiek chce poprawiać naturę, pojawiają się kłopoty. Plaga chrabąszczy to wina leśników, zrobili w lesie ciepłe enklawy, idealne do wylęgu masy szkodników powstałe podczas wyrębu lasów! Pytanie, dlaczego nie robicie wyrębów "kaskadowych", tylko najgorsze z możliwych, czyli "wyspowe"? Potem trzeba pryskać chemią i udawać że nie wiadomo dlaczego i kto temu winny. Lasy państwowe - nie oszukujmy się - powinny się nazywać polami uprawnymi drzew i to nieekologicznym i, tylko jak rolnictwo - przemysłowymi. Bo brak jest tam jakiejkolwiek ochrony przyrody, te opryski na przykład są zrzucane na dziki, sarny, zające, wilki, ptaki itd - one nie nie potrafią czytać i się dostosować do przepisów. Trudno sobie wyobrazić, jakie te zwierzęta mają teraz uszkodzenia ciała przez tę chemię. Chrabąszcze były zawsze i jakoś lasów nie zjadły, które są w większości sosnowe. Niebywale cenna dębina została dawno temu wyrżnięta. Parę chrabąszczów mniej, a efekty tego poznamy dopiero za jakiś czas w statystykach zdrowotnych. Chemia NIGDY nie jest obojętna. Rolnicy się już o tym niektórzy przekonali, inni przekonają się niedługo.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Nadl. Lubaczów
+2 # Nadl. Lubaczów 2019-05-17 08:11
Przyczyna pierwotną rozmnożenia się chrabąszczy było porzucenie uprawy roli w latach 90 tych ubiegłego wieku. Nie każdy o tym pamięta, to na nieuprawianej ziemi pędraki nieniszczone mechanicznie przez sprzęt rolniczy, brak możliwości przez to też żeru ptaków znalazły eldorado. Innym ważnym czynnikiem jest wzrost liczby drzew liściastych w naszych lasach. Zalesienia międzywojenne i po akcji Wisła były wzbogacane przez leśników w drugie piętro liściaste, to ono stanowi żer uzupełniający dla tych owadów i determinuje ich plenność. W związku ze na terenie nadleśnictwa mamy żyzne gleby oraz biorąc pod uwagę zmiany klimatu powierzchnia gatunków liściastych będzie rosła, a powrót do jednolitych sośnin jest niemożliwy.
"Niebywale cenna dębina została dawno temu wyrżnięta" jest stwierdzeniem krzywdzącym, polecam lekturę książki "Dzieje Lasów Lubaczowskich" wybitnego regionalisty Pana Zygmunta Kubraka. Ta książka powinna wskazać jakie lasy otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń. Zwrócę jednak uwagę że lasy musiały zapłacić poważną daninę dla odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych, a lesistość kraju była mniejsza.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
kogut
+2 # kogut 2019-05-17 14:08
i kury sie nie niosą
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Pszczelarzy
0 # Pszczelarzy 2019-05-17 22:21
Po oprysku mospilanem spadzi niema do10 lat
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Andrzej
-1 # Andrzej 2019-05-18 05:44
Witam jest 18.05.2019 godz 5.38 co do oświadczenia nadleśnictwa w sprawie oprysków napisane jest ze bezwzględnie przestrzegane sa zasady bezpieczeństwa właśnie przeleciał nad miejscowością szczutków samolot opryskujący a w tej chwili wilgotność powietrza wynosi w tej okolicy 94% a powinno być wedle oświadczenia max 60% i co ja się pytam?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Nadl. Lubaczów
+1 # Nadl. Lubaczów 2019-05-18 09:40
Tak, samoloty opryskują lasy w okolicach Szczutkowa. W zawartej przez Nas informacji wilgotność wymagana do oprysku to minimum 60%.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
ja
0 # ja 2019-05-20 09:40
bzdura nie lata tylko nad lasami ale i tez nad domami w Szczutkowie i rozpyla oprysk. I owszem tak jak ktoś tu napisał wyżej ze nie wierzy ze nagle wszystkie objawy złego samopoczucia to wina pory roku a oprysków. całkowicie się z ta osoba zgadzam. Zreszta sama widze po swoim samopoczuciu i sąsiadów.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj. To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to.

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia (odwołane)

W kinie (MDK zamknięty)

Na sygnale

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.