Andrzej Wójciak odwołany ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie


Dzisiaj Zarząd Powiatu Lubaczowskiego podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie Andrzeja Wójciaka. To efekt błędu, w wyniku którego placówka nie otrzymała subwencji na bieżącą działalność.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Zespół Placówek w Lubaczowie błędnie wprowadził dane do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie której placówka otrzymuje subwencję z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Placówka poinformowała, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, który wchodzi w skład placówki w chwili obecnej nie ma podopiecznych. W rzeczywistości MOW ma 58 wychowanków. Co ważne, w grudniu do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało pismo zawiadamiające o ostatecznej weryfikacji, którą należy przeprowadzić jeszcze raz we wszystkich szkołach. Pomimo tego, że dane były nieprawidłowe, nie zostało zgłoszone to do MEN. Efekt był taki,  że ministerstwo nie przyznało subwencji w wysokości 1,3 min złotych.

Zenon Swatek, gdy tylko o tym się dowiedział pojechał do Ministerstwa Edukacji Narodowej by sprostować błąd. Niestety, było już za późno. Odwołanie było możliwe do 14 stycznia.

W związku z niedopełnieniem obowiązków służbowych Zarząd Powiatu Lubaczowskiego podjął decyzję o odwołaniu dyrektora ze stanowiska. Jego obowiązki przejęła Agata Gardzielik-Misztal.

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu w obronie Andrzeja Wójcika stanęły radne Dorota Rachwalik i Dorota Wróbel, które podkreślały, że jeden błąd nie powinien przekreślać całej pracy dyrektora Zespołu Placówek.

Uważam, że wieloletnia praca i doświadczenie Pana Dyrektora, powinny być wzięte pod uwagę w zestawieniu z tym błędem który został popełniony. – podkreślała Dorota Rachwalik

Nie można jedną decyzją przekreślić, wszystkich osiągnięć człowieka przez tyle. Jeśli zarząd ma spokojnie sumienie to gratuluje takiej ludzkiej postawy – mówiła Dorota Wróbel

Starosta lubaczowski Zenon Swatek podkreślał, że Zespół Placówek w Lubaczowie na przestrzeni kilku lat, popełniał już podobne błędy.

To sprawa bardzo trudna. Trzeba oddzielić dwie rzeczy – zasługi dyrektora, które trzeba docenić i za nie podziękować. Niestety, doszło do pomyłki, która wynika z różnych błędów proceduralnych, z wieloletnich zaniedbań. Nie jest to pierwsza sprawa. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypominało, że nie wydarzyło się to pierwszy raz. Sprawa została skierowana do kuratorium. Opinia przyszła jednoznaczna i do tej opinii dostosował się Zarząd. – mówił Zenon Swatek

Na koniec głos zabrała Marta Zabrońska, która żegnając się z stanowiskiem Naczelnika Wydziału Oświaty wystosowała oświadczenie i ze wzruszeniem podziękowała za 5 lat pracy jako naczelnik.

W wygłoszonym oświadczeniu Marta Zabrońska podkreśliła m.in., że na dzień przed ostatecznym terminem weryfikacji danych SIO o przyznanie środków subwencyjnych żadna ze szkół nie zgłosiła błędów, dlatego przesłane dane uznała za poprawne. 

W długim przemówieniu Marta Zabrońska podziękowała m.in. wszystkim dyrektorom, pracownikom, nauczycielom za współpracę. Poinformowała, że w ciągu swojej 5-letniej pracy zawsze starała się wykonywać wszystkie obowiązki na najwyższym poziomie. Nawiązała do słów nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce Stanisława Zagrobelnego i powiedziała „Naczelnikiem się bywa, a nauczycielem się jest”, i właśnie do pracy w szkole wróci Marta Zabrońska.

Głos zabrali także m.in. dyrektor Zespołu Szkół w Lubaczowie Andrzej Nepelski oraz dyrektor Zespołu Szkół w Oleszycach Maria Baran, którzy podziękowali naczelnik za wieloletnią sumienną współpracę. Nawiązali również do problemów, które czekają za kilka lat dyrektorów szkół, bowiem wedle prognoz w roku szkolnym 2023/2024 będzie tylko 361 uczniów szkół podstawowych.

Na koniec do radnych i dyrektorów obecnych na sesji zwrócił się starosta lubaczowski:
- Czekają nas trudne miesiące, dlatego proszę o wsparcie, abyśmy dotrwali do końca roku budżetowego.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: