W Lubaczowie wkrótce ruszy trzecia edycja budżetu obywatelskiego

fot. archiwum zlubaczowa.pl
fot. archiwum zlubaczowa.pl

fot. archiwum zlubaczowa.pl

W sierpniu ruszy trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego – narzędzia, które wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie innowacji społecznych. Kolejny raz mieszkańcy sami będą mogli decydować o wykorzystaniu części miejskiego budżetu.

Już dziś warto zastanowić się nad propozycją projektu, bo w tym roku do podziału jest 280 000 zł (na jedno zadanie przeznaczone jest maksymalnie 40 000 zł). Wystarczy dobry pomysł, aby zmienić przestrzeń w naszym mieście. Wnioski będzie można składać przez cały sierpień. - informuje Urząd Miejski w Lubaczowie

Przypomnijmy, że projekty zgłoszone do realizacji muszą mieć charakter inwestycji i dotyczyć zadań własnych Gminy Miejskiej Lubaczów. Propozycje projektów mogą być zgłaszane przez mieszkańca lub grupę mieszkańców, stowarzyszenia, organizacje i instytucje. Zadania muszą mieć charakter „ogólnomiejski”, co w praktyce oznacza, że efekt realizacji projektu będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla wybranej grupy.

 

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lubaczowa

w sprawie Budżetu Obywatelskiego

jako części budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów na rok 2018

 Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. w dni robocze,

 

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, w sekretariacie Urzędu

Składanie propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Od 1 września do 8 września 2017 r. Weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie Gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Lubaczowa listy projektów do konsultacji

11 września 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników weryfikacji, listy projektów zakwalifikowanych do konsultacji społecznych oraz terminu głosowania przez mieszkańców

Od 18 września do 13 października 2017 r. w dni robocze - w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, w dni wolne i świąteczne - w miejscu podanym w ogłoszeniu o głosowaniu

Głosowanie mieszkańców w konsultacjach dotyczących wyboru do realizacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Do 20 października 2017 r.

Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Źródło: lubaczow.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: