Komisja wybrała 16 z 17 propozycji do Budżetu Obywatelskiego. Wkrótce głosowanie


11 października w Sali Obrad Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 9 z 17 członków komisji dyskutowało nad złożonymi wnioskami, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców  od 25 października do 15 listopada.

Po dokładnej analizie 17 złożonych wniosków do Budżetu Obywatelskiego pod głosowanie Mieszkańców Lubaczowa zostanie poddanych 16 wniosków. Komisja zgodnie stwierdziła, że propozycja nr 7 (Ekołazienka w Gimnazjum nr 1 wnioskowana przez Panią Martę Szpyt) nie spełnia kryterium inwestycji mogącej służyć wszystkim mieszkańcom Gminy Miejskiej Lubaczów.

Zakwalifikowane wnioski:

Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Lokalizacja Wartość brutto
1. Przebudowa nawierzchni parkingów Zenon Swatek ul. Jagiełły 39 768,11
2. Strefa Sportu UKS Kickboxing Game Over ul. Konopnickiej 9
Przedszkole Nr 2
40 000,00
3. Sauna Miejska UKS Kickboxing Game Over ul. Konopnickiej 9
Przedszkole Nr 2
40 000,00
4. Droga pieszo-jezdna,
etap I część I
Zarząd Osiedla Nr 1 ul. Sadowa 40 000,00
5. Droga pieszo-jezdna,
etap I część II
Zarząd Osiedla Nr 1 ul. Sadowa 40 000,00
6. Remont nawierzchni chodnika Zenon Swatek ul. Jagiełły 39 969,37
8. Przejście dla pieszych, ścieżka rowerowa, oświetlenie Piotr Kantorski
Marta Fircowicz-Mazurek
ul. Mickiewicza 90 40 000,00
9. Zielona Zona Stowarzyszenie Trampolina ul. Słowackiego 9
Orlik / Hala MOS
39 997,00
10. Plac zabaw
"Gumisiowy Świat"
Krzysztof Czerniak ul. Norwida 8 39 500,00
11. Plac zabaw
"Świat Malucha"
Stanisław Witko ul._Słowackiego_36 39 500,00
12. Modernizacja boiska osiedlowego "Piaskowiec" Paweł Włoch
Anna Trojnar
ul. Zielona 40 000, 00
13. Centrum Spotkań Młodzieży Julia Broź
Młodzieżowa Rada Miasta
ul. Kopernika 1
Kotłownia
40 000,00
14. Kreatywna strefa sportu
"Aktywny Maluch"
Piotr Niedźwiecki ul. Słowackiego 16
Przedszkole Nr 3
39 569,47
15. Parking dla samochodów pomiędzy budynkami Szkoły Podstawowej Nr 2 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Słowackiego 9 40 000,00
16. Remont drogi wewnętrznej Ryszard Antonik ul. Kościuszki
dojazd do KORMED
39 569,47
17. Boisko Mobilne dla Przedszkolaków UKS Football Academy ul. Konopnickiej 9
Przedszkole Nr 2
40 000,00

Głosy na wybrane 2 propozycje będzie można oddawać od 25 października do 15 listopada na specjalnych kartach. Otrzymać je można w Biurze Obsługi Mieszkańców w czasie pracy Urzędu Miejskiego po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego jej odbiór. Głosujący może oddać głos na jeden lub dwa projekty umieszczone na karcie do głosowania.

Wyniki powinniśmy poznać 30 listopada.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: