W Lubaczowie rusza z drugą edycja budżetu obywatelskiego


Lubaczów kontynuuje projekt budżetu obywatelskiego. Rusza tam druga jego edycja na 2017 rok. Nowością jest m.in. zwiększona z 250 do 280 tysięcy złotych pula środków przeznaczonych na realizację zadań, które zostaną wybrane przez mieszkańców w głosowaniu.

Projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycji i dotyczyć zadań własnych Gminy Miejskiej Lubaczów. Propozycje projektów inwestycyjnych mogą być zgłaszane przez mieszkańca lub grupę mieszkańców Miasta Lubaczowa, Zarządy Osiedli oraz przez organizacje społeczne mające siedzibę na terenie Miasta Lubaczowa. Muszą też mieć charakter „ogólnomiejski”, co w praktyce oznacza, że efekt realizacji projektu będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla wybranej grupy. Natomiast koszt pojedynczego projektu (zadania) zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć kwoty 40.000,00 zł.

Terminarz drugiej edycji budżetu obywatelskiego zakłada, że przyjmowanie wniosków rozpocznie się 16 sierpnia i zakończy 30 września. Następnie urzędnicy poddadzą złożone pomysły selekcji ze względów formalnych. Chodzi o odrzucenie projektów, których realizacja jest niemożliwa lub nie leży w gestii gminy. Po tej fazie poznamy listę wniosków, na które będziemy mogli głosować. Powinno to nastąpić do 15 października tego roku. Następnie, od 25 października do 15 listopada trwać będzie głosowanie. Wyniki powinniśmy poznać pod koniec listopada. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2017 roku.

W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego na 2016 r. mieszkańcy Lubaczowa wybrali do realizacji 5 z 14 zgłoszonych i zweryfikowanych następnie projektów. Wtedy największą liczbę głosów otrzymały propozycję zakładające między innymi remont drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Słowackiego 30, 32, budowę placu zabaw i słowni przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego czy powiększenie parkingu przy Przychodni Rejonowej. Wtedy lubaczowski magistrat na budżet obywatelski przekazał 250 tysięcy złotych.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin można pobrać tutaj (kliknij, aby przejść) lub otrzymać go w Biurze Obsługi Mieszkańców. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

 

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: