Z nowym rokiem szkolnym ruszy „Dziecięca Akademia Przyszłości”

fot. lubaczow.plfot. lubaczow.pl

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaczowie będzie realizowany projekt pt. „Dziecięca Akademia Przyszłości”. Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Trampolina udało się na to działanie pozyskać dofinansowanie z Fundacji PZU. - informuje UM w Lubaczowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Trampolina działające przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie wzięło udział w konkursie „Z PZU po lekcjach”. Organizacja zgłosiła projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości”, który spotkał się z przychylnością komisji i znalazł się na liście zwycięzców obok 29 innych wnioskodawców. W sumie do konkursu wpłynęło 353 projekty.

Za sprawą dofinansowania uczniowie „Dwójki” wezmą udział w licznych warsztatach czytelniczych, plastycznych, redakcyjnych, z zakresu biblio i dramatoterapii, muzykoterapii oraz prawidłowej komunikacji. Działania prowadzone w ramach projektu będą miały na celu wyrównywanie szans uczniów z dysfunkcjami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także dzieci, które z różnych względów nie brały udziału w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. - czytamy na stronie lubaczow.pl

Celem konkursu „Z PZU po lekcjach” jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne, kierowanych do uczniów szkół z obszarów wiejskich i małych miast (do 30 tys. mieszkańców), poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły. Przyznane dotacje pozwolą beneficjentom na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, a ich ścisła współpraca ze szkołami i nauczycielami, przy uwzględnieniu edukacji rówieśniczej i zaangażowaniu środowiska lokalnego wpłynie na rozwój zdolności, kreatywności i pasji uczniów.

Źródło: lubaczow.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: