Lubaczów: budżet na rok 2016 uchwalony. Będzie dużo inwestycji

fot. ZLUBACZOWA.PL
fot. ZLUBACZOWA.PL

fot. ZLUBACZOWA.PL

Lubaczowscy radni na ostatniej sesji Rady Miasta uchwalili budżet na 2016 rok, z którego wynika, że w tym roku w Lubaczowie zostanie wyremontowanych kilka ważnych dróg. Co ciekawe miasto wyda aż 1 milion złotych na budowę basenu sportowo- rekreacyjnego.

Tegoroczny budżet miasta to ponad 38 mln złotych. W związku z wieloma inwestycjami w tym roku wydatki będą większe od dochodów o ponad półtorej miliona złotych. Źródłem pokrycia deficytu będą długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1.614.442,00 zł.

Największy udział w wydatkach stanowią oświata oraz administracja publiczna.

Najważniejsze wydatki

Milion złotych będzie kosztować przebudowa drogi na ul. Technicznej (dofinansowanie od województwa wyniesie ponad 200 tysięcy zł). 1.143.435,00 zł pochłonie remont i przebudowa dwóch sal gimnastycznych przy ul. Marii Konopnickiej. 1 000 000 zł miasto wyda na wspomnianą wcześniej budowę basenu rekreacyjnego sportowego. Modernizacja stacji odwadniania i higienizacji osadu będzie kosztować 983.500,00 zł.

Mieszkańcy mogą liczyć także na przebudowy dróg na ulicach Słowackiego, Norwida (110 tys. zł), Matejki (niespełna 4 tys. zł), Bohaterów Września, Piaski, Budowlanych (346 tys. zł), Starzyny (237 tys. zł) oraz budowę oświetlanie ulicznego na ulicach Mickiewicza, Kopernika i Krasińskiego (200 tys. Zł)

W nowym budżecie nie zabraknie także inwestycji z Budżetu Obywatelskiego, które kosztować będą w sumie 218 tysięcy złotych.

Na pomoc od miasta może liczyć lubaczowskie liceum ogólnokształcące, które otrzyma dotację w wysokości 50 tysięcy złotych na budowę boiska szkolnego, przebudowę sali gimnastycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

W tym roku Lubaczów wyda 10 tys. złotych na modernizację budynku urzędu oraz 22 tysiące zł na zakup tabletów.

Niespełna 22 tysiące złotych zostanie przekazane województwu jako pomoc rzeczowa z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ronda przy ulicach Kościuszki, Słowackiego i Sienkiewicza.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: