Lubaczów. Radni ustalili wysokość przyszłorocznych podatków

http://zlubaczowa.pl/images/995.jpg

Rada Miejska w Lubaczowie przyjęła stawki podatków od nieruchomości na 2016 rok. Większych zmian nie będzie.

 

1.

od gruntów :

w 2015 roku

w 2016 roku

1.1

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,79 zł

0,79 zł

1.2

gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni

4,58 zł

4,58 zł

1.3

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,25 zł

 

2.

od budynków lub ich części :

 

 

2.1

mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,66 zł

0,66 zł

2.2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

21,00 zł

21,00 zł

2.3

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej

10,80 zł

10,68 zł

2.4

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,70 zł

4,65 zł

2.5

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,50 zł

5,50 zł

3.

od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.5 ust.1 pkt. 3 i ust 3-7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2 %

2 %

 Źródło: lubaczow.pl

{flike}

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: