Komisja wybrała 14 z 16 propozycji do Budżetu Obywatelskiego. Wkrótce głosowanie


Wczoraj (14.09) w Sali Obrad Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. Osiemnaście osób dyskutowało nad złożonymi wnioskami, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców od 25 września do 15 października. Z 14 zadań wybierzemy 5, które zostaną zrealizowane w 2016 roku.

W skład komisji wchodzili przedstawiciele Rady Miejskiej, Zarządów Osiedli w Lubaczowie, kierownicy poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego i Burmistrz Miasta Lubaczowa. Zebraniu przewodniczył Marek Hadel – Przewodniczący Rady Miejskiej. Po dokładnej analizie 16 złożonych wniosków do Budżetu Obywatelskiego pod głosowanie Mieszkańców Lubaczowa zostanie poddanych 14 wniosków. Ze względu na błędy formalne 2 propozycje zostały odrzucone:

- Budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej str. prawna, projekt złożony przez Adama Margafa – byłego zastępcy burmistrza Lubaczowa
- Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Przemysłowej - obok hurtowni Poladex, projekt Marcina Wita

Komisja zgodnie stwierdziła, że nie mieszczą się one w zadaniach własnych Gminy Miejskiej Lubaczów. - informuje Urząd Miasta

Zakwalifikowane wnioski:


Głosy na wybrane 2 propozycje będzie można oddawać od 25 września do 15 października na specjalnych kartach. Otrzymać je można w Biurze Obsługi Mieszkańców w czasie pracy Urzędu Miejskiego po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego jej odbiór. Głosujący może oddać głos na jeden lub dwa projekty umieszczone na karcie do głosowania.

Harmonogram przeprowadzenia głosowania:

Przy sprzyjającej pogodzie głosowanie prawdopodobnie zostanie przeprowadzone również na płycie Rynku w wybrany weekend.

Przypominamy, że tylko pięć projektów zostanie zrealizowanych w 2016 roku. Zachęcamy więc do oddawania głosów na wybrane wnioski, bo dzięki inicjatywie jaką jest Budżet Obywatelski mieszkańcy mogą zadecydować na co zostanie wykorzystanych 250 tys. zł z kasy miejskiej. – czytamy na stronie Urzędu Miasta Lubaczów

Wraz z końcem października poznamy wyniki konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

Źródło: lubaczow.pl

{flike}

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: