Nabór wniosków o dofinansowanie w Urzędzie Pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do konkursu nr CAZ.5803.1.3.2013 od dnia 23 lipca 2013 r. do 29 lipca 2013 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie formularzu. Wzór dostępny jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów, I Piętro pok. 107) lub na stronie internetowej urzędu: www.puplubaczow.pl.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie, II Piętro pok. 200.

Kwota środków przewidziana do rozdysponowania w konkursie w ramach Projektu systemowego pn. ?Więcej szans w powiecie lubaczowskim? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ? Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych: 630 000,00 zł. 

Rekomendację komisji konkursowej do otrzymania dofinansowania będzie mogło otrzymać 30 wnioskodawców. Wysokość pojedynczego dofinansowania ustala się w kwocie do 21 000,00  zł.

Do Projektu systemowego pn. ?Więcej szans w powiecie lubaczowskim? zakwalifikowani mogą być kobiety i mężczyźni spełniający poniższe warunki:

1) nie uczestniczyli dotychczas w Projekcie systemowym pn.?Więcej szans w powiecie lubaczowskim? realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie od 28 stycznia 2008 r.,
2) są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie jako osoby bezrobotne, oraz
3) są bezrobotnymi znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 13.06.2013 r., poz. 674, z późn. zm.). 

Do udziału w projekcie będą kwalifikowani w pierwszej kolejności bezrobotni:

1) do 30 roku życia,
2) powyżej 50 roku życia,
3) niepełnosprawni. 

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowania wniosków o dofinansowanie do konkursu zawarte są w Regulaminie przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie lub na stronie internetowej urzędu: www.puplubaczow.pl.

Źrodło: puplubaczów.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

Lubie
+1 # Lubie 2013-07-08 14:24
W końcu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Znajomy
-1 # Znajomy 2013-07-10 12:53
Ogłoszenie +1
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Koronawirus - najważniejsze informacje

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia

Porady

W kinie

Na sygnale

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.