Zasiedzenie nieruchomości – kiedy jest możliwe?


Zasiedzenie nieruchomości to jeden ze sposobów nabycia nieruchomości na własność. Ustaleniem czy spełnione zostały wszystkie przesłanki pozwalające na nabycie nieruchomości w taki sposób zajmuje się sąd cywilny. Co warto wiedzieć o takim sposobie nabywania nieruchomości?

Jaka nieruchomość może być zasiedzona?

Zasiedzenie nieruchomości najczęściej dotyczy nieruchomości mieszkalnych – domów położonych na terenach wiejskich i podmiejskich. Jednak przepisy prawa określają, że może dojść do zasiedzenia praktycznie każdej nieruchomości o ile zostały spełnione wszystkie warunki określone prawem. Dlatego można też zasiedzieć nieruchomość gruntową, lokalową, a także prawo do użytkowania wieczystego. Warto przy tym pamiętać, że zasiedzeniu może podlegać nieruchomość w całości – nie można zasiedzieć np. jednego pomieszczenia w domu czy piwnicy znajdującej się pod budynkiem.

Kiedy może dojść do zasiedzenia?

To, kiedy może dojść do zasiedzenia nieruchomości dokładnie określają przepisy zawarte w kodeksie cywilnym. Mówią one o zasiedzeniu w dobrej i w złej wierze. Do zasiedzenia w dobrej wierze dochodzi po 20 latach, do zasiedzenia w złej wierze po 30 latach. Aby mogło dojść do zasiedzenia należy samoistnie posiadać nieruchomość przez określony czas. Do zasiedzenia w dobrej wierze dochodzi, gdy posiadacz nieruchomości był w mylnym, ale uzasadnionym przekonaniu, że jest właścicielem nieruchomości. Co ważne, do zasiedzenia w dobrej wierze nie może dojść, gdy posiadacz nieruchomości nie wiedział, że nie jest jej właścicielem, ale miał warunki do tego, by sprawdzić stan prawny nieruchomości.

W przypadku zasiedzenia należy pamiętać, że w każdym przypadku musi odbyć się sprawa sądowa. O sprawie muszą być powiadomieni prawowici właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy. Z uwagi na często zawiły charakter takich spraw, warto skonsultować się z prawnikiem i szukać informacji dotyczących zasiedzenia na stronach kancelarii prawniczych specjalizujących się w tego typu spawach np. na stronie dybka.com.pl/zasiedzenie_nieruchomosci/

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: