Trwa nabór do służby w BiOSG

Kandydaci muszą przejść m.in. test sprawnościowy fot. BiOSG
Kandydaci muszą przejść m.in. test sprawnościowy fot. BiOSG

Kandydaci muszą przejść m.in. test sprawnościowy fot. BiOSG

Na przełomie sierpnia i września w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu przeprowadzono kolejną edycję II-go etapu kwalifikacyjnego kandydatów do służby.

Do egzaminu obejmującego test pisemny z wiedzy ogólnej i języka obcego oraz testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej przystąpiło 53 osoby. Byli to głównie mieszkańcy Podkarpacia, a wśród nich 27 kobiet oraz 26 mężczyzn. Ostatecznie pięćdziesięcioro kandydatów pozytywnie zakończyło postępowanie.

Przed kandydatami jest jeszcze badanie psychofizjologiczne (potocznie wykrywacz kłamstw), komisja lekarska oraz uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa. Osoby, które przejdą pozytywnie te elementy postępowania zasilą szeregi Bieszczadzkiego Oddziału SG i po zakończonych szkoleniach rozpoczną służbę w placówkach na Podkarpaciu.

Była to już kolejna edycja II-etapu kwalifikacji przeprowadzona w przemyskiej komendzie oddziału. Wcześniej takie egzaminy były prowadzone wyłącznie w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Koszalinie i w Lubaniu. Taką możliwość wprowadziło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które weszło w życie 23 lipca 2020 roku. Celem nowych regulacji prawnych jest usprawnienie procedury kwalifikacyjnej związanej z naborem.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły. W 2021 roku planowane jest przyjęcie łącznie 120 nowych funkcjonariuszy. Kolejne wcielenie dużej grupy nowych funkcjonariuszy planowane jest już na październik br. Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej BIOSG.

Źródło: BiOSG

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: