Komunikat wójta gminy Lubaczów

Wiesław Kapel fot. archiwum zlubaczowa.pl
Wiesław Kapel fot. archiwum zlubaczowa.pl

Wiesław Kapel fot. archiwum zlubaczowa.pl

Wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel zwrócił się z apelem do mieszkańców tamtejszej gminy o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń. Poprosił także o wsparcie seniorów.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lubaczów

W dniu dzisiejszym zostały wprowadzone nowe obostrzenia związane z coraz szybszym tempem wzrostu liczby osób zakażonych koronawirusem. W całym kraju, od 24 października 2020 r. obowiązują ograniczenia przewidziane dla strefy czerwonej. Pogarszająca się sytuacja epidemiczna w kraju nakłada na każdego z Nas obowiązek zadbania o siebie i swoje otoczenie, tak by zahamować rozwój pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Odpowiedzialna postawa wszystkich mieszkańców gminy, przestrzeganie zaleceń sanitarnych, a zwłaszcza dezynfekcja dłoni, dystans społeczny   i zasłanianie ust i nosa są najistotniejszymi elementami profilaktyki zakażenia koronawirusem. Dlatego proszę Państwa o zastosowanie się do zaleceń, a także zachęcam aby w miarę możliwości pozostać w domach i unikać skupisk ludzkich.

Najbardziej wrażliwą i narażoną na zakażenie oraz ciężki przebieg choroby grupą społeczną są seniorzy. W tym miejscu proszę Państwa o solidarność międzyludzką i wzajemną pomoc sąsiedzką najbardziej potrzebującym. Niezależnie od tego Gmina Lubaczów włączyła się w program rządowy pn. „Wspieraj Seniora”, który ma za zadanie pomagać osobom starszym w czasie epidemii. Informacje oraz wszelką pomoc osobom starszym, samotnym, objętym kwarantanną, również w ramach tego programu, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie. (https://www.gminalubaczow.pl/2020/10/23/poinformuj-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-lubaczowie-o-osobach-starszych-samotnych-potrzebujacych-pomocy/)

Poniżej przekazuję także Państwu niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy Lubaczów:

  1. W miarę możliwości proszę, aby sprawy w urzędzie załatwiać w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę. Jeśli to możliwe, proszę korzystać z możliwości kontaktu z urzędem drogą elektroniczną (e-mail, platforma ePUAP) lub pocztą tradycyjną. Wszystkie informacje, w tym dane kontaktowe, dostępne są na stronie internetowej:  Wzory wniosków i formularzy.
  2. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa interesanci są przyjmowani na stanowiskach ds. obsługi mieszkańców, które zostały ulokowane przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Lubaczów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
  3. Proszę przestrzegać umówionych terminów wizyt. Pozwoli to uniknąć kumulowania się większej liczby osób w hallu budynku, zwłaszcza że w jednym miejscu obsługiwany jest Urząd Gminy Lubaczów oraz Starostwo Powiatowe.
  4. Proszę również podczas wizyt w urzędzie bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego – zakrywania ust i nosa, dezynfekcji dłoni oraz zachowania dystansu społecznego.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, a także w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii, bardzo proszę o stosowanie się do powyższych zaleceń.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Źródło: gminalubaczow.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: