Które gminy zdobywały unijne pieniądze? [RANKING]

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

fot. pixabay.com

Jak co roku pismo Samorządu Terytorialnego 'Wspólnota' opublikowało ranking wykorzystania środków zagranicznych przez poszczególne JST. Zobacz jak w rankingu wypadły samorządy z terenu powiatu lubaczowskiego.

Po zeszłorocznej zapaści wielkość pozyskiwanych przez budżety samorządowe dotacji z funduszy Unii Europejskiej w 2017 roku nareszcie wzrosła. Warto zauważyć, że nastąpiło to dopiero w czwartym roku bieżącej 7-letniej perspektywy finansowej. Co więcej, wzrost ten, mimo że bardzo wyraźny w porównaniu z rokiem 2016, oznaczał poziom dotacji w dalszym ciągu niższy niż w którymkolwiek z lat w okresie 2010–2015. Pamiętając o tym, że budżet na lata 2014–2020 jest dla polskich samorządów najhojniejszy w całym dotychczasowym okresie naszego członkostwa w Unii Europejskiej, do wykorzystania tych środków pozostało niewiele czasu – komentuje prof. Paweł Swianiewicz, współautor rankingu.

W zestawieniu brane są pod uwagę uwagę wszystkie wydatkowane przez samorządy środki unijne w latach 2014-2017 przeliczone na jednego mieszkańca. Dane pochodzą ze sprawozdań budżetowych samorządów, oraz danych GUS (jeżeli chodzi o liczby mieszkańców).

Województwo podkarpackiego wydatkuje ze środków unijnych 461,13 zł na jednego mieszkańca i zajmuje 4. miejsce w rankingu. Wśród polskich powiatów 66. pozycję zajął powiat lubaczowski z kwotą 110,18 zł.

Według rankingu wśród samorządów powiatu lubaczowskiego najwięcej unijnych pieniędzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydała gmina Horyniec-Zdrój - 3289,24 zł, co daje dobre 6 miejsce wśród wszystkich gmin wiejskich w Polsce. Z kolei najgorszy wynik w naszym powiecie osiągnęła gmina Oleszyce, które w latach 2014-2017 wydatkowało z nieco ponad 300 zł na mieszkańca.

Dobre miejsce, bo 16 spośród miast zajął Lubaczów. Wedle danych  miasto w wydało 934,19 zł na mieszkańca.

Spośród miast mniejszych, najlepszym wynikiem może pochwalić się Cieszanów z wydatkami na poziomie 1402,83 zł na mieszkańca. W zestawieniu ogólnopolskim tamtejsza gmina zajęła 19 pozycję. Słabo wypadł Narol 347,61 zł/mieszkańca, a najgorzej Oleszyce, bo wydano tam jedynie 300 zł per capita (290 miejsce).

Z okolicznych gmin wiejskich, tak jak wspomnieliśmy dobry wynik osiągnęła gmina Horyniec-Zdrój. Dużo dalej znalazły się gminy Stary Dzików (95 miejsce), Lubaczów (108 miejsce) oraz Wielkie Oczy (195 miejsce)

Wyniki poszczególnych miast i gmin powiatu lubaczowskiego w rankingu 'Wspólnoty':

Miasta powiatowe
Lubaczów - 16. miejsce - 934,19 zł/mieszkańca

Miasta

Cieszanów - 19. miejsce - 1402,83zł/mieszkańca
Narol - 254. miejsce - 347,61 zł/mieszkańca
Oleszyce - 290. miejsce - 300,10 zł/mieszkań

Gminy wiejskie
Horyniec-Zdrój - 6. miejsce - 3289,24 zł/mieszkańca
Stary Dzików - 95. miejsce - 1240,30 zł/mieszkańca
Lubaczów - 108. miejsce - 1171,02 zł/mieszkańca
Wielkie Oczy - 195. miejsce - 896,20 zł/mieszkańca

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: