W Cieszanowie powstaje największa w Polsce elektrownia słoneczna!

W Cieszanowie powstaje największa w Polsce elektrownia fotowoltaiczna o wartości około 17 mln złotych. Na działce o powierzchni 4,5 ha zostanie zainstalowanych 8333 polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy znamionowej 240 [Wp]. Przewidywana łączna moc elektrowni to 2,0 [MW].

Pierwszy etap budowy elektrowni fotowoltaicznej zakończony. Elektrownia ma 1 MW mocy znamionowej, ale wkrótce moc ma się zwiększyć do 2 MW!

Na otwarciu elektrowni słonecznej pojawili się między innymi starosta powiatu Józef Michalik oraz burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny.

W chwili obecnej największą w Polsce jest elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,636 MW w Gdańsku, druga co do wielkości instalacja o mocy 1,504 MW mieści się w Gubinie, a trzecia to Bordziłówka o mocy 1,4 MW, która jest prowadzona przez spółkę samorządową pięciu gmin z Lubelszczyzny. Jednak w niedalekiej przyszłości najmocniejsza elektrownia słoneczna będzie znajdowała się w Cieszanowie!

Elektrownia w Cieszanowie budowana jest przez Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY  w ramach projektu „Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Źródło: cieszanow.org

{flike}

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: