Nadleśnictwo Oleszyce kupi lasy i grunty

Nadleśnictwo Oleszyce jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Nadleśnictwo Oleszyce działając między innymi na podstawie Ustawy o lasach, ma za cel zwiększać lesistość, sadząc las na gruntach do tego przeznaczonych. W związku z powyższym leśnicy z Oleszyc zainteresowani są zakupem lasów i innych gruntów przeznaczonych do zalesienia przyległych do lasów Nadleśnictwa Oleszyce, czyli położonych na terenie gmin Oleszyce, Stary Dzików, Cieszanów oraz Wiązownica.

Oferty mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 664 745 824

Komentarze zostały zablokowane.

Najbliższe wydarzenia