Jest praca w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie


Bank Spółdzielczy w Lubaczowie prowadzi nabór na dwa stanowiska pracy: Doradca Klienta Indywidualnego oraz Doradca Klienta Instytucjonalnego.

Szczegóły dotyczące prowadzonych nabór poniżej:

Doradca Klienta Indywidualnego

Miejsce pracy: Lubaczów

Główne zadania:

- Sprzedaż i obsługa Klientów w zakresie podstawowych produktów i usług
- Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów
- Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z pozyskanymi Klientami
- Dbanie o pozytywny wizerunek Banku i najwyższe standardy obsługi Klienta Banku
- Obsługa operacji i transakcji gotówkowych złotowych i walutowych
- Realizacja planów sprzedaży
- Aktywne prowadzenie działań marketingowych wspomagających proces sprzedaży

Wymagania:

- Preferowane wykształcenie wyższe (kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, prawo)
- Rozwinięte umiejętności sprzedażowe
- Dobra znajomość MS Office
- Gotowość do podróży służbowych
- Prawo jazdy kat. B (czynne)
- Bardzo dobra organizacja pracy

Oferujemy: 

- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy
- System szkoleń
- Ciekawą i odpowiedzialną pracę
- Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej


Doradca Klienta Instytucjonalnego

Miejsce pracy: Lubaczów

Główne zadania:

- Aktywne pozyskiwanie Klientów z segmentu Mikro i MŚP
- Budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji z Klientami firmowymi
- Dbałość o jakość portfela z uwzględnieniem rentowności
- Rozpoznawanie bieżących i przyszłych potrzeb Klienta, dopasowanie oferty produktowej oraz negocjowanie warunków współpracy
- Zapewnianie najwyższej jakości doradztwa i obsługi
- Realizacja planu sprzedażowego
- Kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku.

Wymagania:

- Umiejętność budowania długotrwałych relacji biznesowych  Doświadczenie w pracy związanej ze sprzedażą w segmencie Mikro i MŚP oraz  w samodzielnym pozyskiwaniu klientów z tego segmentu
- Znajomość lokalnego rynku Mikro i MŚP
- Umiejętność oceny ryzyka prowadzenia biznesu
- Znajomość różnych modeli biznesowych, wstępnej analizy finansowej, zagadnień z zakresu dokumentacji finansowej – mile widziane
- Wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne
- Pozytywne nastawienie do ludzi, otwartość i odwaga w poszukiwaniu oraz budowaniu kontaktów
- Odpowiedzialność, inicjatywa, samodzielność i konsekwencja w działaniu
- Umiejętność szybkiego uczenia się i chęć rozwoju kompetencji niezbędnych na stanowisku
- Zdolność analitycznego myślenia i generowania niestandardowych rozwiązań
- Bardzo dobra organizacja czasu pracy
- Prawo jazdy kat. B

Oferujemy: 

- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy
- System szkoleń
- Ciekawą i odpowiedzialną pracę
-  Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających cv i list motywacyjny  w terminie do 20 grudnia 2021  r. na adres: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, ul. Rynek 28,  37-600 Lubaczów lub adres e-mail kadry@bslubaczow.pl 

W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w cv / liście motywacyjnym oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji.

Na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie, ul. Rynek 28, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane  stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczonego tam zdjęcia (wizerunku).          Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, z siedzibą w Lubaczowie, przy ul. Rynek 28.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail iod@bslubaczow.pl. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Bank skontaktuje się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Ostatnio dodane

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.