Masz stary kocioł? Do końca roku musisz go wymienić


Zgodnie z podjętą przez Sejmik Wojewódzka Podkarpackiego uchwałą, mieszkańcy naszego województwa do 1 stycznia 2022 roku muszą wymienić kotły na paliwo stałe mające ponad 10 lat i pozaklasowe.

Od 1 czerwca 2018 roku od na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa). Jak tłumaczą jej autorzy, celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego, będącej główną przyczyną przekroczeń norm jakości powietrza w naszym województwie.

W efekcie tej uchwały, do końca 2021 roku, mieszkańcy naszego województwa powinni wymienić stare kotły na paliwo stałe, tj. mające ponad 10 lat i pozaklasowe (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012).

Warto też dodać, że mieszkańcy Podkarpacia posiadający kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 muszą go wymienić do 1 stycznia 2028 roku. Jeżeli posiadamy kocioł klasy 5 to możemy używać go bezterminowo. Bardzo ważna informacja odnośnie kominków i np. pieców kaflowych. Od 1 stycznia 2023 będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej lub instrukcji kominka lub pieca (to oczywiście nie dotyczy pieców kaflowych). Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań ,będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Osoba, która naruszy przepisy uchwały antysmogowej może być ukarana mandatem od 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Skąd wziąć pieniądze na wymianę kotła?

Skorzystajcie z programu "Czyste powietrze" w ramach którego oferowane są dotacje oraz pożyczki na wymianę kotłów i pieców, montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wnioski można składać m.in. przez serwis gov.pl w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: