Wkrótce rozpocznie się kwalifikacja wojskowa 2021. Kto musi się stawić?

fot. WKU Jarosław
fot. WKU Jarosław

fot. WKU Jarosław

W powiecie lubaczowskim rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. W tym roku przed komisją stawią się mężczyźni urodzeni w 2002 roku.

Mieszkańcy powiatu lubaczowskiego, którzy urodzili się w 2002 roku będą musieli stawić się przed komisją, która przydzieli im kategorię odpowiadającą ich zdolności do czynnej służby wojskowej. Na terenie powiatu lubaczowskiego kwalifikacja wojskowa potrwa od 30 sierpnia do 17 września. Komisja będzie mieścić się w budynku Domu Dziennej Opieki przy ul. Kościuszki 2 w Lubaczowie W określonych terminach będą wzywani mieszkańcy poszczególnych gmin naszego powiatu. 

WKU Jarosław przypomina, że razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień może nałożyć na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:

1. Kategoria "A"- zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej

2. Kategoria "B" - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w kategorii "A", w czasie pokoju;

3. Kategoria "D" - niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

4. Kategoria "E" - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w opisie kategorii "A", w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Szczegóły dotyczące kwalifikacji wojskowej na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu.

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: