PSONI w Jarosławiu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Aktywni"


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu w okresie od 1 sierpnia 2021 r do 31 stycznia 2022 r. realizuje projekt „Aktywni” w ramach partnerstwa z Fundacją PZU.

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie samodzielności i niezależności  dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zwiększenie ich aktywności społecznej oraz umożliwienie doświadczania poczucia sprawstwa i pokazanie ich mocnych stron.

Uczestnikami projektu będzie 12 dzieci/młodzieży w wieku do 16 r. ż. z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkałych na terenie powiatu lubaczowskiego.

W ramach projektu zaplanowane są działania,  w tym m.in.: zajęcia aktywizujące ruchowo, zajęcia z elementami gier terenowych, zajęcia ceramiczne, kulinarne, muzyczno – teatralne, integracyjne oraz wyjazd do kina i MINI ZOO.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKAĆ MOŻNA
- w biurze projektu: 37-630 Oleszyce, ul. Zamkowa 61a
- telefonicznie: 16 631 52 18

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: