Stypendia dla uczniów. Najzdolniejsi mogą dostać nawet 7 tys. złotych

Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie wzięła udział w Konkursie „Dyplom z Marzeń” i została włączona do Programu Stypendiów Pomostowych. Dzięki temu najzdolniejsi uczniowie mogą otrzymać nawet 7 tys. zł na I rok studiów.

Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów, w którego skład wchodzą: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja pozarządowych organizacji lokalnych, wśród których od tego roku znalazła się również Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie. Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Stypendium w roku akademickim 2021/2022 wynosić będzie 7 000 zł, aby je utrzymać maturzysta musi:

- ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2021 r.,

- osiągnąć dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze (liczbę punktów oblicz sam stosując następujący algorytm http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/(Link do innej strony)

- zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,

-  pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.960,00 zł. brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

-  mieszkać na terenie powiatu lubaczowskiego (dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie)

Należy także posiadać rekomendację naszej Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie. Wnioski o taką rekomendację należy składać do 30 lipca 2021 r. w siedzibie Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie: ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Fundacji Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: