Powstał Lubaczowski Klaster Energii. Będą dofinansowania do odnawialnych źródeł energii


Utworzony został Lubaczowski Klaster Energii, dzięki któremu mieszkańcy Miasta Lubaczowa oraz gmin: Lubaczów, Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Narol będą mogli pozyskać dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii.

Projekt parasolowy OZE jest jednym z pierwszych działań prowadzonych przez podmioty zrzeszone w Lubaczowskim Klastrze Energii, który został powołany do życia w 2021 r. Powstanie Klastra jest konsekwencją coraz większego zainteresowania mieszkańców i przedsiębiorców odnawialnymi źródłami energii oraz możliwościami pozyskiwania środków finansowych na rozwój instalacji OZE.

Odbyły się już pierwsze spotkania informacyjno-promocyjne dot. możliwości uzyskania dofinansowania do instalacji OZE dla gospodarstw domowych.

W czasie spotkań przedstawiano możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu
i montażu m.in. instalacji fotowoltaicznych, powietrznych oraz gruntowych pomp ciepła c.o.
i c.w.u., a także magazynów energii. Mieszkańcy mogli zapoznać się szczegółowo z kwestiami prawno-organizacyjnymi, finansowymi itp.

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest konieczność wykonania w gospodarstwie domowym terenowej inspekcji technicznej przez koordynatora klastra, a następnie sporządzenie raportu zawierającego m.in. oszacowanie zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną; wytyczne dot. montażu instalacji, dobór optymalnej mocy instalacji; prognozę wyprodukowanej ilości energii oraz weryfikację możliwej do zainstalowania mocy źródła OZE.

Lubaczowski Klaster Energii na podstawie zebranych informacji podejmie kolejne czynności tj.:

1) wykonana zbiorczą dokumentację techniczną na podstawie indywidualnych raportów od mieszkańców, wykonanych podczas terenowych inspekcji technicznych;
2) przygotuje program funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności;
3) przygotuje i złoży wniosek aplikacyjny (przewidywany termin naboru III/IV kwartał br.)

Wszystkich zainteresowanych zakupem i montażem instalacji OZE zapraszamy na kolejne spotkania informacyjne oraz do udziału w projekcie.

HARMONOGRAM KOLEJNYCH SPOTKAŃ GRUPOWYCH Z MIESZKAŃCAMI

Gmina Lubaczów
- 06.07.2021 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Załużu
- 06.07.2021 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury w Baszni Dolnej
- 09.07.2021 r. o godz. 17:00 w świetlicy w Opace
- 09.07.2021 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury w Młodowie

Miasto Lubaczów
- 05.07.2021 r. o godz. 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie
- 05.07.2021 r. o godz. 19:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie

Miasto i Gmina Narol
- 02.07.2021 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Rudzie Różanieckiej
- 07.07.2021 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Łówczy
- 07.07.2021 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Łukawicy
- 07.07.2021 r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Woli Wielkiej

Miasto i Gmina Cieszanów
- 12.07.2021 r. o godz. 17:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

Gmina Horyniec-Zdrój
- 08.07.2021 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Werchracie
- 08.07.2021 r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Nowym Bruśnie

Więcej informacji można uzyskać:
1) u Koordynatora Klastra – DOEKO GROUP Sp. z o.o. pod nr tel. 12 446 42 97
2) w poszczególnych Urzędach Gmin tworzących Lubaczowski Klaster Energii.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: