Starostwo Powiatowe w Lubaczowie: Nowe wzory zgłoszeń budowy i innych robót budowlanych

Budynek Starostwa Powiatowego w Lubaczowie fot. powiatlubaczowski.pl
Budynek Starostwa Powiatowego w Lubaczowie fot. powiatlubaczowski.pl

Budynek Starostwa Powiatowego w Lubaczowie fot. powiatlubaczowski.pl

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie informuje o wprowadzeniu nowych wzorów formularzy dotyczących zgłoszeń budowy i innych robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego i wniosków o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.

Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie informuje o wejściu w życie następujących Rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

- w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 304), link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/304

- w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz. U. z 2021r. poz. 298) link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/298

- w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
(Dz. U. z 2021r. poz. 296) link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/296

- w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz. U. z 2021r. poz. 314) link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/314

- w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – prawo budowlane – dotyczy wyłączenia stosowania przepisów określonych w art. 45a ust. 1 w związku z art. 45a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 308) link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/308

- w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/322,

- w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz. U. z 2021r. poz. 346), link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/346.

Urzędnicy proszą o korzystanie z obowiązujących formularzy.

Aktualne druki wniosków można pobrać na stronie Powiatu Lubaczowskiego pod adresem https://powiatlubaczowski.pl/ w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA

Ponadto w związku z trwającą cyfryzacją procesu budowlanego, jest możliwość wypełnienia tych wniosków oraz przesłania w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy dostępniej pod adresem:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: