Jak wygląda rynek pracy w Lubaczowie?


Trwająca od ponad roku w Polsce Pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację na rynku pracy. Wbrew negatywnym prognozom nie odnotowano gwałtownego wzrostu bezrobocia, ale statystyki pokazują, że rośnie ono systematycznie. Część branż boryka się z ogromnymi problemami, a rozwój innych zdecydowanie przyspieszył. Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w mniejszych miejscowościach, takich jak Lubaczów?

Wzrost poziomu bezrobocia w Lubaczowie

Według danych GUS z lutego 2021 stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lubaczowskim wynosiła 10,1% i była o 1,7% wyższa niż rok wcześniej, kiedy kształtowała się na poziomie 8,4%. Dla porównania bezrobocie rejestrowane w całym województwie podkarpackim wynosi 9,4% i jest o około 3% wyższe niż średnia liczona dla całego kraju, czyli 6,5%.

Jak rozumieć odnotowany wzrost bezrobocia? Pandemia COVID-19 nie ominęła rynku pracy w Lubaczowie, jednak wydaje się, że lokalne problemy nie są zbyt poważne. Większość mieszkańców zatrudnionych jest w rolnictwie, a ta branża nie została w żaden sposób ograniczona. Oczywiście gospodarka to system naczyń połączonych, w związku z czym nawet jej normalnie funkcjonujący sektor odczuwa zamknięcie innych. Na wzrost bezrobocia w okresie pandemii w powiecie lubaczowskim wpłynęły problemy ogólnopolskie. Wiele osób pracujących do tej pory w innych miastach w obliczu trudnej sytuacji postanowiło wrócić w rodzinne strony i przeczekać. W związku z tym dokonały one rejestracji w miejscowym urzędzie pracy, co wpłynęło na zwiększenie liczby bezrobotnych.

Które branże zatrudniają w Lubaczowie?

Wzrost bezrobocia nie świadczy o tym, że w Lubaczowie nie ma w tej chwili dostępnych ofert pracy. Znaleźć je można w Internecie pod hasłem: praca Lubaczów. Za zdecydowaną większość zatrudnienia w Lubaczowie odpowiada sektor rolniczy, co jest zrozumiałe biorąc duże połacie ziemi i wysoką jakość gleby w tym regionie. Wiosna jest okresem, w którym popyt na pracowników w tej branży jeszcze wzrośnie. Pracowników poszukuje również branża przemysłowa i budowlana, gdzie zatrudnienie znajdą zarówno niewykwalifikowani pracownicy fizyczni, jak i specjaliści obsługujący zaawansowane maszyny, czy osoby odpowiadające za organizację pracy.

W Lubaczowie funkcjonuje również wiele sklepów, które poszukują sprzedawców, kasjerów, magazynierów, czy osób wykładających i liczących towar. Problemu ze znalezieniem zatrudnienia nie powinni mieć również kierowcy, zarówno Ci chętni do pracy jako lokalni dostawcy, jak i kierowcy C+E.

Lubaczów jest jednocześnie siedzibą gminy i powiatu, dlatego znajdują się w nim urzędy, w których pracę znajdują referenci, inspektorzy i specjaliści. Mniej ofert pracy jest dotyczy branży finansowej, jednak osoby z tym wykształceniem mogą je znaleźć w miastach oddalonych o 30-40 km – Radymnie i Jarosławiu.

Szukanie pracy w dobie pandemii

Jak szukać pracy w dobie pandemii? Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że firmy z powodu restrykcji sanitarnych nie wpuszczają obcych na swój teren. W związku z tym pracy należy szukać w Internecie, co jest wygodne i bezpieczne. Obecnie nawet część rozmów kwalifikacyjnych odbywa się online. Poszukiwania powinno się zacząć od analizy swojej umiejętności i doświadczenia zawodowego w kontekście aktualnego stanu gospodarki. Może się okazać, że branże, w których do tej pory pracowaliśmy są całkowicie zamknięte lub przeżywają problemy. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie przebranżowienie się i szukanie pracy w innym zawodzie. Wybór zawodu z sektora, który przeżywa rozkwit pozytywnie wpłynie na zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia. O tym, co kryje się pod pojęciem atrakcyjnego wynagrodzenia można przeczytać na: Czy Twoje wynagrodzenie w 2021 roku jest wystarczająco atrakcyjne?

Lubaczowski rynek pracy jest modelowym przykładem sytuacji, która ma miejsce w wielu podobnych ośrodkach w południowej Polsce. Duże firmy lokalizują swoje fabryki w większych miastach, a za zatrudnienie w mniejszych powiatach odpowiada głównie rolnictwo, mały rodzinny biznes oraz handel.

Materiał partnera

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: