Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2021


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zachęca do ubiegania się w roku 2021 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu – „Aktywny samorząd”.

Jednocześnie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w bieżącym roku znacząco ułatwi osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2021, to:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar – A: likwidacja bariery transportowej:

Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się:

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2021:

MODUŁ I – do dnia 31 sierpnia 2021 r

MODUŁ II

Cykl I – od dnia 1 marca 2021 r do dnia 31  marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

Cykl II – od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Informacje o programie „Aktywny Samorząd”  można uzyskać również na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl.

Wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2021 r będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez system SOW – system obsługi wsparcia, który dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl oraz https://www.sow.pfron.org.pl/logowanie.

Informacja nadesłana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: