Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zachęca do ubiegania się w roku 2021 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu – „Aktywny samorząd”.

Jednocześnie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w bieżącym roku znacząco ułatwi osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2021, to:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar – A: likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu ruchu):
 • – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • – wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – dysfunkcja narządu ruchu.
 • Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu ruchu):
 • – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • – wiek aktywności zawodowej,
 • -dysfunkcja narządu ruchu.
 • Zadanie 3: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu słuchu):
 • – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • – wiek aktywności zawodowej,
 • – dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.
 • Zadanie 4: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu):
 • – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • – wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – dysfunkcja narządu słuchu.

Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
 • – znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
   (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • – wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
 • Zadanie  2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • – pomoc udzielona w ramach Obszaru B.
 • Zadanie 3: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
 • – umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • – dysfunkcja narządu wzroku,
 • – wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 • Zadanie 4: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
 • – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • – dysfunkcja narządu słuchu,
 • – trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • – wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 • Zadanie 5: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu:
 • – pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • – znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  (w przypadku osób do 16 roku życia).

Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1: Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
 • – znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • – zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • – wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
 • Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • – znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  (w przypadku osób do 16 roku życia).
 • Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości:
 • – stopień niepełnosprawności,
 • – wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • – potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 • Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości:
 • – stopień niepełnosprawności,
 • – wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • – potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 • Zadanie 5: Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
   lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:
 • – znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • – wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • – zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym
  lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 • – znaczny lub umiarkowany stopniem niepełnosprawności,
 • – aktywność zawodowa,
 • – pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 • – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • – nauka w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym) lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2021:

MODUŁ I – do dnia 31 sierpnia 2021 r

MODUŁ II

Cykl I – od dnia 1 marca 2021 r do dnia 31  marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

Cykl II – od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Informacje o programie „Aktywny Samorząd”  można uzyskać również na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl.

Wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2021 r będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez system SOW – system obsługi wsparcia, który dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl oraz https://www.sow.pfron.org.pl/logowanie.

Informacja nadesłana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

Tibo
+2 # Tibo 2021-03-08 21:33
Ten samorząd jest tak aktywny ze wiele firm z województwa nie dostalo środków z funduszu norweskiego na rozwój dzialalnosci , pogratulowac nowych miejsc pracy !!!! Wazne ze strefa LGBT przyjeta w uchwale samorządu!!!!
AntyPiS
+1 # AntyPiS 2021-03-08 22:19
Cytuję Tibo:
Ten samorząd jest tak aktywny ze wiele firm z województwa nie dostalo środków z funduszu norweskiego na rozwój dzialalnosci , pogratulowac nowych miejsc pracy !!!! Wazne ze strefa LGBT przyjeta w uchwale samorządu!!!!


Dziś można tylko powiedzieć po co nam to było. Ta ustawa nic w życiu mieszkańców tych powiatów osobiście nie zmieniła tylko zaszkodziła lokalnym samorządom, które tym strzeliły sobie samobója i teraz wielce martwią się o pieniądze. Ale i na to PiS znalazł swój sposób. Dał pieniądze tylko samorządom rządzonym przez PiS a pozostałym rządzonym przez kogoś innego niż PiS pomoc gdzie tylko się dało pomocy tej nie udzielono. Tak jak w powiecie lubaczowskim gminy rządzone przez PiS dostały wsparcie a gmina Oleszyce i Cieszanów nie bo rządzone przez PSL. A co z Horyńcem. Wybronili się tym, że jest Poseł Pamuła z tej gminy i tyle. Zresztą też pewną iluzję trzeba stworzyć, ze wszystkim się daje. Nie zwracałbym na to uwagi jeśli nie powtarzałby się taki system w całej Polsce a nie tylko w powiecie lubaczowskim. A tak właśnie było. PiS-owi zależy na własnych interesach a dopiero potem los mieszkańców tych powiatów rządzonych przez PiS i ,,wolnych od LGBT".

UWAGA!

Od 18 marca 2022 roku publikacja komentarzy na portalu ZLUBACZOWA.PL jest możliwa tylko po uprzednim zarejestrowaniu konta. 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAREJESTROWAĆ KONTO

Masz już konto? Zaloguj się

Regulamin forum znajduje się pod tym linkiem, natomiast polityka prywatności tutaj. Rejestrując konto akceptujesz zasady.