Powiat Lubaczowski Subregionem Turystycznym Roztocze

fot. powiatlubaczowski.pl
fot. powiatlubaczowski.pl

fot. powiatlubaczowski.pl

Zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju i Komunikacji Marketingowej Turystyki Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2025”, przyjętej przez Zarząd Województwa, obszar Powiatu Lubaczowskiego został wskazany jako jeden z pięciu podregionów turystycznych w Podkarpackiem. Oprócz Roztocza jako krainy wyróżniono także : Rzeszów- miasto i region, Dolinę Sanu i Wisły, Beskid Niski i Bieszczady.

We wspomnianej strategii wskazano, że Podkarpackie będzie jednym z wiodących regionów turystycznych w Europie Środkowej, ze względu na wyraziste i osadzone na realnych wyróżnikach krainy turystyczne. Autorzy dokumentu podkreślają także, że oferty turystyczne powinny być oparte na unikatowości przyrodniczej i kulturowej. - informuje Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Samorząd Powiatu Lubaczowskiego aktywnie włącza się w realizację kierunku polityki turystycznej regionu i subregionu oraz podejmuje działania na rzecz budowy i wzmocnienia marki Roztocze. Ten kierunek działania wynika z przekonania, ze turystyka powinna stać się dochodową branżą gospodarczą, rozwijającą się z poszanowaniem zasobów natury oraz dziedzictwa kulturowego. Dlatego ważne jest, aby komunikacja marketingowa była oparta o doświadczanie, jakie czeka na turystów w Krainie Roztocze, wynikające z natury, a w szczególności z bogactwa lasów. - czytamy na powiatlubaczowski.pl

Stąd też inicjowane są działania zmierzające do stworzenia nowych markowych produktów turystycznych Roztocza, opartych na odkrywaniu „uzdrawiającej mocy natury”. Wyjątkowość przyrody występującej na Roztoczu pozwala na zbudowanie niepowtarzalnych ofert turystycznych.

Źródło: powiatlubaczowski.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: