Cieszanów: Kwestowali na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków


W dniach 1-2 listopada przed kościołem pw. Św. Wojciecha w Cieszanowie odbyła się II Kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na parafialnym cmentarzu, zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Sakralnymi w Parafii Rzymsko –Katolickiej w Cieszanowie.

W tym roku pomimo zamkniętych cmentarzy w okresie dnia Wszystkich Świętych udało się zebrać 1737,77 zł. Zbiórkę wsparli również Radni z gminy Cieszanów.

Organizatorzy II Kwesty dziękują ofiarodawcom oraz strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszanowie za ich nieocenioną pomoc.

Prosimy o dalsze wsparcie działań, tak aby móc całkowicie uregulować koszt przeprowadzonej renowacji dwóch nagrobków oraz podjąć się dalszych prac restauratorskich kolejnych zabytkowych pomników. Renowacja dwóch mogił: Nagrobka Józefa Litynskiego i Franciszka Gajerskiego – zamordowanych w Niemirowie w 1918r. oraz Bohaterów Walk Wrześniowych poległych podczas II wojny Światowej odnowionych w 2020r. to koszt prawie 26 tys. zł. – tłumaczą organizatorzy akcji

Kwestę można wesprzeć wpłacając datki na konto: 80 9101 1042 2004 4405 2665 0001 Bank Spółdzielczy w Lubaczowie O. Cieszanów.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: