20 tysięcy zł na podjęcie działalności– są pieniądze w Powiatowym Urzędzie Pracy

fot. Google Maciey Kobiałka
fot. Google Maciey Kobiałka

fot. Google Maciey Kobiałka

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ogłosił iż od 13 lipca do 17 lipca będzie można składać wnioski o dofinansowanie na działalność gospodarczą. W sumie 16 osób otrzyma dotację pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych.

PUP w Lubaczowie po raz kolejny będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą. Do rozdania jest 300 tysięcy złotych dla 16 przedsiębiorców.

Kto może składać wnioski w ramach naboru?

W ramach projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim":
I. Osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne, zwłaszcza:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
d) osoby z niepełnosprawnościami, e) osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ponadgimnazjalnego włącznie).

II. Rolnicy i członkowie ich rodzin - osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa. 

Uczestnikami projektu mogą być również bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych w pkt I lit. c-e oraz w pkt II.

W ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim":
Kto może składać wnioski w ramach naboru: osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni) w wieku 18 – 29 lat (osoby, które wg daty urodzenia nie ukończyły 30 roku życia), w tym z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), planujące podjąć działalność gospodarczą podlegającą obowiązkowi wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w powiecie lubaczowskim

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowania wniosków o dofinansowanie do konkursu zawarte są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie lub na stronie internetowej urzędu: http://lubaczow.praca.gov.pl

Źródło: PUP Lubaczów

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


UWAGA ZMIANY!

Od 28 czerwca 2020 roku publikacja komentarzy na portalu ZLUBACZOWA.PL jest możliwa tylko po uprzednim zarejestrowaniu konta. Zarejestrować można się poprzez Facebooka lub standardowy sposób. Wprowadzamy te zmiany, bowiem w ostatnim czasie nasz portal stał się miejscem, gdzie anonimowo pomawiano i obrażano inne osoby. W tym roku mieliśmy też kilkanaście pism od prokuratury i policji z prośbą o udostępnienie adresu IP komentującego z powodu naruszenia prawa. Czas najwyższy to zmienić. Liczymy, że dzięki wprowadzonym zmianom dyskusja na portalu ZLUBACZOWA.PL będzie prowadzona "na poziomie".

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAŁOŻYĆ KONTO

Zarejestruj konto lub zaloguj się

lub zaloguj się w standardowy sposób:

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia

W kinie

Na sygnale

Porady

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.