9 milionów złotych na remonty dróg w powiecie lubaczowskim [LISTA INWESTYCJI]

Zdjęcie ilustracyjne fot. archiwum zlubaczowa.pl
Zdjęcie ilustracyjne fot. archiwum zlubaczowa.pl

Zdjęcie ilustracyjne fot. archiwum zlubaczowa.pl

Prawie 9 milionów trafi na remonty i przebudowy dróg gminnych i powiatowych powiecie lubaczowskim. Pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.  Z naszego powiatu dofinansowanie otrzymają: powiat lubaczowski, gmina Lubaczów, gmina Stary Dzików oraz Miasto Lubaczów.

15 kwietnia Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w roku 2020 dla województwa podkarpackiego.

Na listach podstawowych znalazło się 103 zadania gminne o wartości dofinansowania 90 344 737,00 mln zł oraz 45 zadań powiatowych o wartości dofinansowania 83 902 607 mln zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 148 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2020 r. środkami Funduszu w wysokości 174 247 344 mln zł. Na liście zatwierdzonej do dofinansowania znalazły się również 32 zadania gminne wieloletnie z zapewnieniem finansowania w latach 2020 – 2026 w kwocie: 137 474 669,83 mln zł oraz 9 zadań powiatowych wieloletnich z zapewnieniem dofinansowania w latach 2020 – 2022 o łącznej kwocie 45 437 215, 51 mln zł.

Długość dróg lokalnych planowanych do przebudowy lub remontu w województwie podkarpackim wynosi łącznie 192,8 km, natomiast w powiecie lubaczowskim 3 km.

Poniżej lista inwestycji samorządów z powiatu lubaczowskiego, które otrzymają dofinansowania.

Lp.

Samorząd

Nazwa zadania

Długość odcinka

Okres realizacji zadania

Wartość projektu

Wnioskowana kwota dofinansowania

1.

Powiat lubaczowski

Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1683R ul. Nowa w km 0+000 - 0+330 oraz nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 - 0+564

0,894 km

05.2020 - 11.2021

6 266 708,67 zł

3 760 025,00 zł

2.

Powiat Lubaczowski

Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica Ruska - Budzyń - Korczowa w miejscowości Budzyń w km 5+587

0,080 km

05.2020 - 05.2021

5 809 910,09 zł

3 485 946,00 zł

3.

Gmina Lubaczów

Przebudowa drogi gminnej nr 105110R Młodów za szkołą ul. Leśna w miejscowości Młodów poprzez budowę chodnika km 0+961 - km 1+215

0,254 km

05.2020-10.2020

93 360,09 zł

56 016,00 zł

4.

Gmina Stary Dzików

Przebudowa drogi gminnej nr 105267R ulica Kopernika w miejscowości Stary Dzików

0,360 km

07.2020 - 09.2020

540 792,00 zł

270 396,00 zł

5.

Gmina Stary Dzików

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105009R ulica Kusocińskiego w miejscowości Stary Dzików

0,435 km

05.2020 - 06.2020

339 419,00 zł

169 709,00 zł

6.

Gmina Lubaczów

Przebudowa drogi gminnej nr 132554R ul. Słoneczna w miejscowości Młodów km 0+000 - km 0+153

0,153 km

05.2020-10.2020

188 419,27 zł

113 051,00 zł

7.

Gmina Miejska Lubaczów

Przebudowa dróg gminnych Nr 104885R ul. Księcia Leszka Białego, Nr 104887R ul. Kasztelańska, Nr 104889R ul. Świętej Królowej Jadwigi w Lubaczowie

0,853 km

06.2020-05.2021

1 564 088,00 zł

1 094 861,00 zł

 

Źródło: rzeszow.uw.gov.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: