Lubaczów: Ruszyło głosowanie Budżetu Obywatelskiego


Do 8 listopada w Biurze Obsługi Mieszkańców wydawane będą karty głosowania Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy spośród 14 zadań wybiorą projekty, które zrealizowane zostaną w 2020 roku.

Mieszkańcy Lubaczowa otrzymają dwie karty - jedną na duże projekty i jedną na małe. Na każdej można oddać tylko jeden głos. Głosujący powinien w wyznaczonym miejscu zakreślić znak „x”. Jeśli na danej karcie nie zostanie wybrany żaden projekt lub zostanie zaznaczonych ich więcej niż jeden, to głos uznany zostanie za nieważny. Karty do głosowania będą zawierać informacje jak prawidłowo oddać głosy.

Karty do głosowania można odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30), po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego jej odbiór. Wyniki głosowania poznamy do 14 listopada.

Przypomnijmy, do podziału jest 280 tys. zł. W sumie na małe projekty (do 40 tys. zł) przeznaczonych zostało 80 tys. zł. Z kolei na tzw. duże zadania zarezerwowano 200 tys. zł., a koszt projektu musi być większy niż 40 tys. zł i nie może być większy niż 100 tys. zł.

Nr projektu Tytuł projektu Wnioskodawca Lokalizacja Wartość brutto [PLN]
1 Ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Unii Lubelskiej
a ul. Jagiełły
Jacek Czereba ul. Unii Lubelskiej i ul. Jagiełły 56 858,86
2 Remont chodnika przy zbiorniku Młyn Daniel Pilip ul. Wyszyńskiego 100 000,00
3 Rozbudowa sieci wodociągowej
przy ogródkach działkowych Aster
Tomasz Niedźwiecki,
Kamil Matkowski
ROD Aster 100 000,00
4 Wyrównanie i utwardzenie drogi
przy ogródkach działkowych Aster
Tomasz Niedźwiecki,
Kamil Matkowski
ROD Aster 98 989,00
5 Budowa otwartej strefy aktywności sportowej etap I Zarząd Osiedla Nr 1 ul. Wyszyńskiego 100 000,00
6 Budowa oświetlenia przy ul. Żuki Zarząd Osiedla Nr 1 ul. Żuki 39 996,44
7 Parking rowerowy ze stacją napraw Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieciom Trampolina teren SP Nr 2 39 600,00
8 Strefa Cienia Krzysztof Czerniak Rynek Miejski 100 000,00
9 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przed SP Nr 2 Maciej Kobiałka ul. Słowackiego 69 500,000
10 Budowa parku rozrywki i rekreacji „skatepark” Piotr Niedźwiecki - Akademia Sportu w Lubaczowie os. Unii Lubelskiej,
działka 5677/22
99 996,00
11 Plac zabaw na os. Słowackiego Anna Kordys,
Joanna Pietrzycka-Stupak
os. Słowackiego,
działka 2973/18
39 881,97
12 Strefa aktywnej rodziny - plac zabaw na os. Mazury Rafał Dudzic os. Mazury,
działka 4559
100 000,00
13 Ciąg pieszy os. Unii Lubelskiej Jan Radłowski łącznik os. Unii Lubelskiej
z ul. Unii Lubelskiej
19 305,40
14 Modernizacja boiska „Piaskowiec” etap II Anna Trojnar,
Paweł Włoch
ul. Zielona 100 000,00
         Projekty MAŁE
podlegające głosowaniu mieszkańców
Projekty DUŻE
podlegające głosowaniu mieszkańców

Źródło: lubaczow.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: