Rządowe miliony na remonty dróg w powiecie lubaczowskim

Zdjęcie ilustracyjne fot. pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne fot. pixabay.com

Zdjęcie ilustracyjne fot. pixabay.com

Prawie 5 milionów trafi na remonty i przebudowy dróg gminnych i powiatowych powiecie lubaczowskim. Pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie otrzymały zadania, które zostały zgłoszone w naborze w 2019 roku. Z naszego powiatu dofinansowanie otrzymają: gmina Cieszanów, miasto Lubaczów, gmina Narol oraz gmina Oleszyce.

30 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego (nabór wniosków marzec/kwiecień 2019 r.).

nformację o rozstrzygnięciu podała dziś na briefingu prasowym wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. W spotkaniu uczestniczył również poseł na Sejm RP Wojciech Buczak oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Krzysztof Sopel. 

Na listach podstawowych znalazło się 139 zadań gminnych o wartości dofinansowania 120 mln zł oraz 62 zadania powiatowe o wartości dofinansowania 118 mln zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 201 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2019 roku środkami Funduszu w wysokości 238 mln zł. Na liście znalazły się również zadania wieloletnie z zapewnieniem finansowania w kolejnych latach w kwocie: 2020 rok – 37 mln zł, 2021 rok – 18 mln zł, 2022 rok – 12 mln zł. 

Warto zaznaczyć, że w stosunku do listy zadań rekomendowanych do dofinansowania Prezes Rady Ministrów dokonał zwiększenia ilości zadań zatwierdzonych do dofinansowania o dodatkowe 43 zadania gminne oraz zwiększył poziom dofinansowania do 80% dla kolejnych 52 zadań, co znacząco zwiększyło alokację środków Funduszu dla woj. podkarpackiego w roku 2019 o ponad 42 mln zł ! (dodatkowe środki finansowe).

W chwili obecnej dzięki dofinansowaniu środkami Funduszu, realizowanych jest już 60 zadań gminnych i powiatowych z naboru wrześniowego z 2018 r. o łącznej kwocie dofinansowania środkami Funduszu ponad 74 mln zł. 

Tym samym, łącznie w 2019 roku alokacja środków Funduszu dla woj. podkarpackiego wynosi rekordowe ponad 310 mln zł, dzięki czemu na wsparcie ze strony Rządu może liczyć ponad 260 zadań gminnych i powiatowych!   

Długość dróg lokalnych planowanych do przebudowy lub remontu dzięki wsparciu środkami Funduszu wynosi 355 km. 

Zaznaczyć także należy, że w naborze wniosków na rok 2020 zakończonym 26 sierpnia 2019 r. gminy złożyły 168 wniosków (wartość inwestycji 333,5 mln zł) a powiaty 51 wniosków (kwota inwestycji 175,6 mln zł). Przewidywane dofinansowanie z FDS w roku 2020 na zadania roczne i wieloletnie dla województwa podkarpackiego wynosi 163,6 mln zł.

 

Lp.

Samorząd

Nazwa zadania

Długość odcinka

Wartość projektu

Wnioskowana kwota dofinansowania

1

Gmina Cieszanów

Budowa drogi gminnej bez numeru Cieszanów - Nowe Sioło w km 0+002,50 - 0+600 wraz z przeprawą przez rzekę Brusienkę oraz przebudowa odcinka istn. Drogi w
km 0+600-0+850.

0,8475

3 842 018,50 zł

2 305 200,00 zł

2

Miasto Lubaczów

Przebudowa dróg gminnych Nr 104936R ul. gen. J. Kustronia, Nr 104937R ul. M. Pszennego i Nr 104939R ul. Z Nowickiego w Lubaczowie

0,722

2 532 756,74 zł

1 266 378,00 zł

3

Miasto Lubaczów

Przebudowa drogi gminnej Nr 104962 ul. Rzemieślniczej w Lubaczowie 

0,387

905 612,58 zł

452 806,00 zł

4

Gmina Oleszyce

Przebudowa drogi gminnej nr 105217R ulica Konopnickiej km 0+000,00-0+253,00 w m. Oleszyce 

0,253

670 907,25 zł

402 544,00 zł

5

Miasto Lubaczów

Przebudowa nawierzchni drogi i chodników w ciągu drogi gminnej nr 104935R ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie

0,2851

735 072,74 zł

588 058,19 zł

6

Gmina Narol

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 74 i 86 w km 0+000 - 0+105 w miejscowości Narol 

0,105

54 405,74  zł

43 524,59 zł

Źródło: rzeszow.uw.gov.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: