Młodzi radni zapraszają na debatę "Aktywna młodzież w aktywnym otoczeniu"


W najbliższy poniedziałek w dużej sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie odbędzie się debata pt. „Aktywna młodzież w aktywnym otoczeniu”.

Do udziału w debacie i do dyskusji młodzi zapraszają przedstawicieli różnych środowisk współpracujących z młodzieżą – nauczycieli, samorządowców, doradców zawodowych, trenerów rozwoju osobistego, osoby z sektora NGO.

Wspólnie zastanowimy się nad tym czy młodzież w Lubaczowie działa aktywnie, co motywuje ją do pracy lub stanowi przeszkodę w byciu zaangażowanym. Porozmawiamy też o tym, czy i w jaki sposób osoby dorosłe wspierają rozwój młodych ludzi w naszym mieście.

Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Nepelski – polonista, założyciel i prezes klubu wystąpień publicznych Toastmasters, zawodowo zajmujący się wspieraniem młodych ludzi w odkrywaniu własnej drogi zawodowej.

Debatę rozpoczniemy od pracy w grupach, w których zastanowimy się jakie są korzyści płynące z zaangażowania społecznego i obywatelskiego młodzieży oraz dlaczego warto słuchać młodych osób. Następnie omówimy obszary współdziałania pomiędzy młodzieżą, a dorosłymi przy tworzeniu wspólnych działań, także z młodzieżą z innych miejscowości. – informują organizatorzy

W trakcie debaty przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta omówią dotychczasowe aktywności przeprowadzone w ramach projektu „Młodzieżowa Rada Miasta - przepis na aktywność obywatelską”, w którym uczestniczą. Ponadto zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonych konsultacji dotyczących szans rozwoju młodych osób w Lubaczowie oraz oceny zaangażowania młodzieży w inicjatywy społeczne i obywatelskie. Ostatnim punktem programu będzie ustalenie planu działań na przyszłość.

Organizatorami wydarzenia są: Młodzieżowa Rada Miasta, Gmina Miejska Lubaczów oraz Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: