Kolejne drogi w gminie Wielkie Oczy zostaną przebudowane

Zdjęcie ilustracyjne fot. pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne fot. pixabay.com

Zdjęcie ilustracyjne fot. pixabay.com

Gmina Wielkie Oczy otrzyma dofinansowanie na przebudowę dwóch dróg: Mielniki  i odcinka drogi ulicy Leśnej. Obie drogi usytuowane są na terenie miejscowości Wielkie Oczy.

Przewidziana przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w km 0+000,0 – 0+462,0 ma obejmować zakres prac polegających na:

    - odmuleniu istniejących rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp,
    - przebudowie istniejących przepustów pod koroną drogi,
    - wykonaniu chodnika wraz z poszerzeniem jezdni,
    - wyrównaniu istniejącej jezdni masą mineralno-asfaltową wraz z wykonaniem warstwy
    z betonu asfaltowego,
    - wykonaniu wjazdów chodnikowych i zjazdów wraz z przepustami.

Chodnik szerokości 2,0 m. zostanie usytuowany przy drodze gminnej po stronie prawej przy krawędzi jezdni, którą poszerzy się do 5,0 m., lewostronne pobocze gruntowe (ziemne) będzie miało szerokość 1,0 m.

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 105323R „Ulica Leśna” w km 0+301,4 ka – 0+390,4 przewidziano budowę chodnika po stronie lewej i zatoki parkingowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Zatoka parkingowa usytuowana będzie przy jezdni a chodnik szerokości 1,5 m. znajdować się będzie za zatoką postojową i pasem zieleni. Na odcinku projektowanej przebudowy znajduje się 1 zjazd.

Całość inwestycji wynosi 734.010, 64 zł z czego 367.005,00 zostanie pokryte z dotacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Planowany termin realizacji prac: 05.2019 r. – 10.2019 r.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: