Rada Miejska kadencji 2014 – 2018 w Narolu przeszła do historii

We wtorek (16.10)  odbyła się 43. sesja Rady Miejskiej w Narolu, kończąca siódmą kadencję.

We wtorek odbyła się 43 sesja Rady Miejskiej w Narolu, która oprócz roboczego charakteru miała również uroczystą część. W sesji uczestniczyli Radni oraz Sołtysi z gminy Narol oraz zaproszeni goście. W pierwszej części, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, wysłuchano informacji Burmistrza Stanisława Wosia o pracy w okresie między sesjami, podjęto uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Narol na 2018 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 oraz zmian w statucie Gminy Narol. Ponadto podjęto uchwałę dotyczącą uzgodnień przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody oraz uchwały zbycia i dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego. Radna powiatowa Dorota Wróbel przedstawiła podsumowanie prac w kadencji Rady Powiatu Lubaczowskiego ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w Gminie Narol.

Po krótkiej przerwie i pamiątkowym zdjęciu przed ratuszem miejskim odbyła się druga część sesji, podczas której Przewodniczący Krzysztof Szawara oraz Burmistrz Stanisław Woś podsumowali całą czteroletnią kadencję i wręczyli wszystkim Radnym Rady Miejskiej imienne podziękowania w formie pamiątkowych grawerów.

01.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.jpg

Źródło/fot: narol.pl


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Secured & Audited by: Security Audit Systems

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: