Lubaczowscy „Strzelcy” z kolejną dotacją


Grupa „Przywracamy Pamięć” pod patronatem Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 2033 im. gen bryg Józefa Kustronia w Lubaczowie zdobyła mikrogrant w wysokości 11.000.00 zł  w ramach programu „Aktywne Pogranicze”.

Celem programu jest pobudzenie aktywności społecznej i aktywizacja mieszkańców z terenu powiatów Lubaczowskiego, Tomaszowskiego i Hrubieszowskiego poprzez  wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu oddolnych inicjatyw grup samopomocowych, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych poprzez udzielenie tym podmiotom wsparcia doradczego, szkoleniowego i finansowego. Operatorem programu jest Stowarzyszenie CZAJNIA które w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt pt. „Aktywne Pogranicze”. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Stowarzyszenia CZAJNIA i programu „Aktywne Pogranicze”.

Grupa „Przywracamy Pamięć” pod patronatem Strzelców realizować będzie dwuetapowy projekt pn. „Hej Strzelcy”. Którego celem jest utworzenie i utrzymanie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Lubaczów 1918”.  Rekonstruktorzy wciela się w swoich poprzedników którzy przed ponad 100 laty włączyli się w czyn niepodległościowy. Grupa po skompletowaniu umundurowania „Kadrowego”, „Strzeleckiego” i „Legionowego” wyruszy z lekcjami „żywej historii” do zaprzyjaźnionych szkół aby przekazać młodemu pokoleniu żołnierski i obywatelski trud włożony o wolna i niepodległą Ojczyznę. Strzelcy przypomną ważne wydarzenia związane z trudnym okresem odrodzenia Rzeczpospolitej: 1914 – Wymarsz I Kompanii Kadrowej, 1918 Odzyskanie Niepodległości, 1920 – Obrona Lwowa, Bój pod Zadwórzem, Obrona Lubaczowa.

W imieniu organizatorów zapraszamy osoby chętne w wieku 13-19 lat chcące włączyć się w proces budowania Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Lubaczów 1918”  do udziału w naszym projekcie. Zapisy i informacje szczegółowe można uzyskać w siedzibie Jednostki Strzeleckiej 2033 w Lubaczowie – w Domu Strzelca im. gen. bryg. Michała Pakosza w Bałajach.   - zachęcają strzelcy

sierż. ZS Michał Furgała – koordynator  Grupy „Przywracamy Pamięć”
chor. ZS Sylweriusz Kozłowski – Jednostka Strzelecka 2033 im.gen.bryg Józefa Kustronia

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: