300 zł dla każdego ucznia w ramach programu Dobry Start – trwa składanie wniosków

fot: mpips.gov.pl
fot: mpips.gov.pl

fot: mpips.gov.pl

Trwa nabór wniosków do programu „Dobry Start”, popularnie nazywanego 300+. To rządowy program wsparcia dla rodziców uczniów.

Dobry Start  to  300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny bez względu na dochód rodziny.                              

Od 1 sierpnia wnioski  można złożyć drogą tradycyjną (papierową) w urzędzie lub wysłać go pocztą. ( można również składać wnioski drogą elektroniczną przy użyciu: kanału bankowości elektronicznej oraz portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Emp@tia”.

Wniosek będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na wniosek, raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).  Osobami uprawnionymi do ubiegania się o świadczenie są: matka, ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny, rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoba ucząca się.      

Świadczenie „Dobry start” przysługuje na dzieci uczące się w: szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli złożymy wniosek później wówczas samorząd ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku.

Uwaga! Aby otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada, inaczej prawo do świadczenia dobry start przepadnie.

Program „Dobry Start” to realizacja deklaracji Premiera RP Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. To kolejny komponent prowadzonej przez rząd kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej.

Źródło: mpips.gov.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: