Zmiany w policji. Dotychczasowy komendant komisariatu w Oleszycach szefem przeworskich policjantów

Podinspektor Robert Sobolewski
Podinspektor Robert Sobolewski

Podinspektor Robert Sobolewski

Podinspektor Robert Sobolewski został pełniącym obowiązki komendanta powiatowego policji w Przeworsku. Przed objęciem nowego stanowiska był komendantem komisariatu w Oleszycach.

Nowy szef przeworskich policjantów służy w Policji od 27 lat. Pracę rozpoczął w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, służąc tam przez 5 lat. Następnie pracował w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. W 2006 roku objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego. Od maja 2015 roku sprawował funkcję naczelnika Wydziału Kryminalnego lubaczowskiej komendy. Natomiast we wrześniu 2016 roku został mianowany na komendanta komisariatu policji w Oleszycach.

Podinspektora Roberta Sobolewskiego w Oleszycach zastąpił podkom. Jarosław Wojtak, który do tej pory był komendantem komisariatu w Radymnie. J. Wojtak rozpoczął pracę w policji w 1999 roku. Służbę zaczynał w pionie prewencji w Warszawie. Potem pracował jako dzielnicowy a od 11 lat pełni służbę w pionie kryminalnym jarosławskiej komendy. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: