Lubaczowska Rada Seniorów rozpoczyna drugą kadencję

fot. lubaczow.pl
fot. lubaczow.pl

fot. lubaczow.pl

W środę 25 kwietnia zostali powołani radni Lubaczowskiej Rady Seniorów na II Kadencję. Uroczyste zaprzysiężenie  nowo wybranych odbyło się w Centrum Aktywności Seniorów. Do Rady weszło 13 osób - reprezentantów różnych środowisk senioralnych Gminy Miejskiej Lubaczów.

Pierwszą sesję poprowadził Burmistrz Krzysztof Szpyt. Wyrażając swoje zadowolenie ze współpracy z przedstawicielami Seniorów powiedział „Cieszę się, że kontynuują Państwo tę inicjatywę, że tak dużo osób podjęło się działania w Lubaczowskiej Radzie Seniorów na rzecz osób starszych. Wy dajecie przykład, że można działać i zachęcić do współpracy jak największą ilość osób”.

Po uroczystym ślubowaniu Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Hadel wręczyli Akty Powołania na II Kadencję Rady. Następnie odbyły się wybory na Przewodniczącego LRS oraz jego zastępcę. Przewodniczącą Lubaczowskiej Rady Seniorów ponownie została Maria Mulak – przedstawicielka Stowarzyszenia „Barwy Jesieni”, a Wiceprzewodnicząca Grażyna Mroczka – reprezentująca Katolicki Klub Seniora.

Radni Lubaczowskiej Rady Seniorów na II Kadencję:

Bielec Grażyna -  przedstawicielka grupy działającej w obszarze kultury,

Cioch Edward -  przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Trzeźwości „Via”’

Golenia Elżbieta - przedstawicielka Miejskiej sekcji Klubu Seniora,

Knap Stanisław – przedstawiciel seniorów „Harcerski Krąg”,

Leszczyński Józef - przedstawiciel Porozumienia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych,

Mroczka Grażyna - przedstawicielka Katolickiego Klubu Seniora,

Mulak Maria -  przedstawicielka seniorów „Barwy Jesieni”,

Smagacz Stanisław - przedstawiciel nauczycieli,

Szajowska Stanisława - przedstawiciel seniorów „Harcerski Krąg”.

Szałański Marian - przedstawiciel sporowców amatorów,

Śmieciuch Julia - przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

Winiarz Wacław - przedstawiciel sporowców amatorów,

Woszczak Stanisława - przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Źródło: lubaczow.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: