Budomierz: Chciał wozić materiały niebezpiecznie na podstawie fałszywego zaświadczenia

fot. zaświadczenie ADR ujawnione w Budomierzu (styczeń 2018)
fot. zaświadczenie ADR ujawnione w Budomierzu (styczeń 2018)

fot. zaświadczenie ADR ujawnione w Budomierzu (styczeń 2018)

Funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili na przejściu granicznym w Budomierzu kolejny już przypadek posłużenia się fałszywym zaświadczeniem ADR. Zakwestionowany dokument miał uzasadniać cel wjazdu obywatela Ukrainy.

Dzisiaj (tj. 3 kwietnia) do kontroli granicznej na przejściu w Budomierzu, zgłosił się na wjazd do Polski 40-letni obywatel Ukrainy, który deklarował że celem jego podróży jest Polska. Cudzoziemiec oświadczył, że zamierza podjąć pracę jako kierowca. Ukrainiec przedstawił wymaganą wizę pracowniczą, jak również zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR, które miało uzasadniać cel jego wjazdu.  

Zaświadczenie ADR jest dokumentem, który uprawnia kierowcę do przewozu materiałów niebezpiecznych, a jego uzyskanie musi być poprzedzone ukończeniem specjalistycznego kursu oraz zdaniem stosownego egzaminu.

W trakcie kontroli przedstawionego zaświadczenia, funkcjonariusze Straży Granicznej nabrali podejrzeń co do jego autentyczności. Szczegółowe badanie potwierdziło fałszerstwo, czego dowodem był brak niektórych elementów zabezpieczających dokument.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, dokument został zatrzymany. Dalsze czynności będą prowadzone przez funkcjonariuszy Policji.

W bieżącym roku, to już 8 próba (czwarta w Budomierzu) posłużenia się fałszywym zaświadczeniem przeszkolenia kierowcy ADR, ujawniona w przejściach granicznych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Źródło: BiOSG

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: