Zarząd Powiatu unieważnił konkurs na dyrektora LO w Lubaczowie. „Były nieprawidłowości”

fot. lo-lubaczow.pl
fot. lo-lubaczow.pl

fot. lo-lubaczow.pl

Zarząd Powiatu Lubaczowskiego unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie ogłoszony pod koniec sierpnia. Powodem takiej decyzji były nieprawidłowości, które pojawiły się w ogłoszeniu.

31 sierpnia Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie.  W sumie do 25 września zgłosiło się dwoje kandydatów. W celu wyłonienia nowego dyrektora Zarząd Powiatu 21 września powołał komisję konkursową w skład której weszło 12 przedstawicieli starostwa powiatowego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładów organizacji związkowych. Komisja przeanalizowała kandydatury i zdecydowaną większością głosów na nowego dyrektora wybrano Marka Chmiela.

Co ważne, w trakcie weryfikacji kandydatur okazało się, że jedna z kandydatek nie dostarczyła wszystkich wymaganych dokumentów, dlatego kandydatura ze względów formalnych została odrzucona.

Okazało się jednak, że po rozstrzygnięciu konkursu, kandydatka wniosła odwołanie z powodu nieprawidłowości w ogłoszeniu o konkursie.  W związku z powyższym Zarząd Powiatu unieważnił konkurs i ogłosił nowy.

Przyczyną unieważnienia były nieprawidłowości, które pojawiły się w ogłoszeniu. W związku z tym, że nieprawidłowości mogą budzić wątpliwości, zarządzono ponowne przeprowadzenie konkursu. – mówi Alicja Czernysz-Kawa - zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Aby uniknąć dalszych komplikacji prawnych wolimy ogłosić konkurs – dodaje starosta Zenon Swatek

Zgodnie z ogłoszonym konkursem, kandydaci dokumenty mogą składać do 6 listopada pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1 lub osobiście w sekretariacie.

Szczegóły dotyczące ogłoszono konkursu znajdują się pod tym linkiem.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: