Burmistrz Lubaczowa ogłosił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaczowie fot. lubaczow.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaczowie fot. lubaczow.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaczowie fot. lubaczow.pl

Burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie. Funkcję dyrektora pełni obecnie Tomasz Ratowski.

 

Konkurs jest ogłoszony w związku, z tym, że dobiega końca pierwsza kadencja obecnego dyrektora Tomasza Ratowskiego.  O stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora, tj:

1. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogicznie i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej;
3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
5. uzyskała: co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo, w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
8. nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;
10. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
11. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
12. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego 
13. złożyła oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwej dla
miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty

Do konkursu może też przystąpić osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

Kandydaci z CV mogą zgłaszać się do 2 lipca 2020 r.

Tomasz Ratowski stanowisko objął we wrześniu 2015 roku.

 

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


UWAGA ZMIANY!

Od 28 czerwca 2020 roku publikacja komentarzy na portalu ZLUBACZOWA.PL jest możliwa tylko po uprzednim zarejestrowaniu konta. Zarejestrować można się poprzez Facebooka lub standardowy sposób. Wprowadzamy te zmiany, bowiem w ostatnim czasie nasz portal stał się miejscem, gdzie anonimowo pomawiano i obrażano inne osoby. W tym roku mieliśmy też kilkanaście pism od prokuratury i policji z prośbą o udostępnienie adresu IP komentującego z powodu naruszenia prawa. Czas najwyższy to zmienić. Liczymy, że dzięki wprowadzonym zmianom dyskusja na portalu ZLUBACZOWA.PL będzie prowadzona "na poziomie".

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAŁOŻYĆ KONTO

Zarejestruj konto lub zaloguj się

lub zaloguj się w standardowy sposób:

Ogłoszenia

Praca przez Internet
( / Praca)

Praca przez Internet
07-03-2020

Zatrudnię magazyniera-kierowcę
( / Praca)

noimage
07-02-2020

Szczeniaki
( / Dom i ogród)

noimage
07-01-2020

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia

W kinie

Na sygnale

Porady

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.