Przedszkola w Lubaczowie otwarte od 11 maja

fot. http://www.mp1.lubaczow.pl/
fot. http://www.mp1.lubaczow.pl/

fot. http://www.mp1.lubaczow.pl/

Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli w Lubaczowie, informują, że przedszkola zostają otwarte od 11 maja.

Do tego czasu placówki muszą zostać dostosowywana do wymogów sanitarno-organizacyjnych, wymagają również konsultacji dotyczącej liczby dzieci w grupach, aby zapewnić wytyczne Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Przeciwepidemiczne wytyczne ograniczają liczbę dzieci w przedszkolnych oddziałach do dwanaściorga (maksymalnie do czternaściorga). W związku z tym nie wszystkie dzieci będą mogły dostać się do przedszkoli po ich ponownym uruchomieniu przez organy prowadzące.

-  W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem.

-  Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

-  Nie będą przyjmowane dzieci, których przynajmniej jeden rodzic nie pracuje!

-  Rodzicowi dziecka, któremu przedszkole nie zapewni opieki, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Od 4 maja rodzice spełniający powyższe kryteria, są zobowiązani powiadomić – telefonicznie lub mailowo – dyrektora przedszkola o chęci uzyskania opieki nad dzieckiem.

Szczegółowe zasady funkcjonowania grup przedszkolnych opublikowane będą na stronach internetowych przedszkoli 6 maja 2020 r.

Źródło: lubaczow.pl

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: