Schronisko młodzieżowe w Oleszycach przejmie stowarzyszenie?


Na sesji Rady Powiatu w dniu 27 lutego podjęta została uchwała w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 grudnia 2020 r. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Oleszycach. To jednak nie oznacza, że schronisko faktycznie zostanie zlikwidowane, bowiem podjęto inicjatywę utworzenia stowarzyszenia, które miałoby przejąć SSM.

Jak już informowaliśmy, konieczność skierowania pod obrady projektu tej uchwały wynika z tego, że w dniu 13. lutego b.r. w Warszawie przedstawiciele Powiatu Lubaczowskiego oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisali porozumienie w sprawie przekazania do prowadzenia Ministerstwu Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oleszycach. Zgodnie z tym porozumieniem z dniem 1 stycznia 2021 r. wraz z przekazaniem do prowadzenia ww. szkół nastąpi również przekazanie budynków i mienia szkolnego.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w starostwie informuje, że porozumienie do pełnego wykonania wymaga od Powiatu przeprowadzenia szeregu zmian w zakresie obecnego funkcjonowania Zespołu Szkół w Oleszycach. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania Zespołu do wymogów, które spełniać powinny szkoły ministerialne. Jednym z takich wymogów prawnych jest to, że Ministerstwo może prowadzić i finansować wyłącznie szkoły kształcące w zawodach rolniczych. Kolejna rzecz do rozwiązania wynika z tego, że Ministerstwo nie ma prawnych możliwości prowadzenia szkolnych schronisk młodzieżowych. Dlatego niemożliwe jest przekazania wraz z całym Zespołem Szkół w Oleszycach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Mariusz Pieróg podkreśla, że dalsze prowadzenie przez Powiat schroniska również stanie się problematyczne, gdyż od 1 stycznia 2021 r. Powiat nie będzie dysponentem budynku, w którym się ono obecnie mieści.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że w trakcie dyskusji, jaka odbyła się podczas sesji i poprzedzającego ją posiedzenia Komisji Oświaty, do obiegu publicznego przedostały się nieprecyzyjne informacje, związane z bardzo wysoką opłacalnością finansową schroniska, które miałoby rzekomo przynosić rocznie ponad 500 tys. zł przychodów. Kwota ta jest sumą przychodów, uzyskiwaną przez cały Zespół Szkół w Oleszycach z całej, rocznej odpłatnej działalności. Jeśli chodzi o schronisko, jego przychody w 2019 r. wynoszą 179 578 zł, natomiast koszty to 117 216 zł. Należy zaznaczyć, że największą część kosztów funkcjonowania schroniska stanowią koszty pracy osób je obsługujących oraz koszty materiałów i mediów niezbędnych do jego funkcjonowania. Rzetelne rozliczenie takich kosztów jest utrudnione w sytuacji, kiedy schronisko funkcjonuje w ramach większego organizmu, jakim jest Zespół Szkół, gdyż koszty określane są za pomocą proporcji i przeliczeń i nie w pełni odzwierciedlają faktyczne koszty funkcjonowania tej jednostki. - zaznacza Mariusz Pieróg 

Jednocześnie naczelnik Wydziału Oświaty, zaznacza, że w związku z potrzebą społeczną podnoszoną przez kilku radnych podczas sesji, wydaje się oczywistym, że szkolne schronisko młodzieżowe w Oleszycach jest potrzebne i powinno tam funkcjonować. Decyzja o zamiarze likwidacji Schroniska zawarta w ww. uchwale Rady Powiatu nie jest równoznaczna z tym, że w Oleszycach schroniska nie będzie.

Starostwo podkreśla, że warunkiem dalszego funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Oleszycach jest podjęcie się tego zadania przez inny podmiot np. stowarzyszenie lub fundację oraz zawarcie przez taki podmiot stosownego porozumienia w sprawie wynajmu lub użyczenia, niezbędnych schronisku pomieszczeń z ich dysponentem, jakim będzie od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Co ważne jak informuje M, Pieróg, społeczność pedagogów z Zespołu Szkół w Oleszycach podjęła inicjatywę utworzenia stowarzyszenia, które w ramach swojej działalności statutowej prowadziłoby szkolne schronisko młodzieżowe. Obecnie opracowywane są dokumenty niezbędne do rejestracji stowarzyszenia.

Utworzenie niepublicznego schroniska, będzie korzystne zarówno dla osób, które pragną skorzystać z noclegu w umiarkowanej cenie tj. turystów, młodzieży szkolnej z opiekunami oraz innych osób jak również dla Powiatu. Niepubliczne schronisko będzie otrzymywać z budżetu Powiatu dotację w wysokości środków, jakie Powiat otrzyma na ten cel z budżetu państwa w subwencji oświatowej. - czytamy w oświadczeniu Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznym opublikowanym na oficjalnej stronie starostwa www.powiatlubaczowski.pl

Źródło: powiatlubaczowski.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj. To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to.

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia (odwołane)

W kinie (MDK zamknięty)

Na sygnale

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.