Znamy składy terytorialnych komisji wyborczych – to oni będą rejestrować kandydatów!

Komisarz Wyborczy w Przemyślu ogłosił składy terytorialnych komisji wyborczy. Zadaniem takich komisji jest między innymi rejestrowanie kandydatów na radnych oraz zarządzanie druku kart do głosowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym.

W skład komisji wchodzi od 7 do 9 osób, którzy muszą być zameldowani na obszarze działania danej rady. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.  Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę.

Do zadań terytorialnej komisji wyborczej należy:

  • rejestrowanie kandydatów na radnych;
  • zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości w trybie określonym w ustawie;
  • zarządzanie druku kart do głosowania i ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym;
  • rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych;
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do rady i ogłoszenie ich w trybie określonym niniejszą ustawą;
  • przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów komisarzowi wyborczemu;
  • wykonywanie innych czynności określonych w ustawie lub zleconych przez komisarza wyborczego.

Członkom terytorialnych komisji wyborczych przysługują: diety i zwrot kosztów podróży i noclegów; zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w przypadku członków terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w przypadku członków obwodowych komisji wyborczych. 

Członkom komisji wyborczych w związku z wykonywaniem zadań przysługuje zwolnienie od pracy do 5 dni, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Zgodnie  z uchwałą PKW, przewodniczącym terytorialnych komisji wyborczych  przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wysokości 650 zł. Stawka dla zastępców  przewodniczących terytorialnych komisji to 600 zł, a dla ich członków –  550 zł.

Składy terytorialnych komisji wyborczych (kliknij, aby zobaczyć)

Źródło: zlubaczowa.pl, infor.pl, PKW Przemyśl

{flike}

 

Komentarze   

sborna
+2 # sborna 2014-09-27 18:18
w gminie Lubaczów dziwne... 4 członków jest z Lisich Jam?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Dyzma
+3 # Dyzma 2014-09-28 00:46
Hasłem przewodnim nadchodzących wyborów powinno zostać "Do koryta po wiecej bo nam ciągle mało"
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

QUIZ! - Sprawdź swoją wiedzę o powiecie lubaczowskim