ZLUBACZOWA.PL - Informacje z Lubaczowa, powiatu lubaczowskiego

  

     http://zlubaczowa.pl/images/wybory-2018.jpg

Ruszył nabór urzędników wyborczych


Do 15 marca osoby, które w nadchodzących wyborach zechcą pełnić funkcję urzędnika wyborczego mogą składać swoje aplikacje do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu.

19 lutego PKW określiła liczbę urzędników wyborczych przypadających na poszczególne gminy. W każdej gminie powiatu lubaczowskiego taką funkcję będą pełnić dwie osoby, z wyjątkiem miasta Lubaczowa gdzie urzędników będzie trzech.

Wzór zgłoszenia kandydata znajdziecie na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu (plik .docx). W zgłoszeniu należy podać m.in swoje doświadczenie przy organizacji wyborów i wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Pracodawca kandydata musi potwiedzieć, że ten zatrudniony jest w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

Praca nie dla wszystkich

Zgodnie z Art. 191b. Kodeksu Wyborczego urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze w której ma miejsce zatrudnienia. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegóły o prowadzonym naborze w informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu. (plik .pdf)

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych. Wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj. To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to.

 

 

Ostatnio dodane

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.