Szkołę w Nowym Lublińcu przejmie stowarzyszenie? Burmistrz Zdzisław Zadworny odpowiada


Burmistrz Cieszanowa Zdzisław Zadworny poinformował portal ZLUBACZOWA.PL, że trwają prace związane z zamiarem przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Nowym Lublińcu Stowarzyszeniu Cieszanów.pl.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia na portalu ZLUBACZOWA.PL opublikowaliśmy anonim dotyczący zamiaru przekazania szkoły w Nowym Lublińcu stowarzyszeniu Cieszanów.pl. Autorka pisma, najprawdopodobniej była nauczycielka tamtejszej szkoły w liście wyrażała swoje zaniepokojenie dotyczące podjęcia takich działań. Jak podkreślała, nauczyciele zatrudniani przez stowarzyszenia mają niższe pensje. W takich placówkach nie obowiązuje też Karta Nauczyciela.

Zgodnie z naszą zapowiedzią, 30 stycznia w tej sprawie wysłaliśmy zapytanie do Urzędu Gminy Cieszanów. Odpowiedź od burmistrza Zdzisława Zadwornego otrzymaliśmy 13 lutego.

W odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące zamiaru przekształcenia szkoły w Nowym Lublińcu burmistrz Zdzisław Zadworny na wstępie zarzucił redakcji portalu ZLUBACZOWA.PL nierzetelność dziennikarską.

Według burmistrza Cieszanowa upublicznienie na naszej stronie anonimu "należy ocenić jako ciężkie naruszenie zasad wykonywania zawodu dziennikarza", bo jak podkreśla nasza redakcja nie sprawdziła uzyskanych informacji pod kątem ich zgodności z prawdą. Jednocześnie Zdzisław Zadworny twierdzi, że "publikacja anonimu jest nieetyczna i podważa zasady współżycie społecznego" i powołuje się na wyrok Sądu Najwyższego z 1980 roku.

Czy faktycznie informację przekazane przez „anonima” były nieprawdą? Oto odpowiedź burmistrza Cieszanowa.

W odpowiedzi na pytanie anonima, w pierwszej kolejności Zdzisław Zadworny zarzuca, że problemy z utrzymaniem szkół wynikają z zaniżonej subwencji oświatowej. Twierdzi również, że obecnie rządzący wprowadzając reformę obiecywali zwiększenie dofinansowań na małe szkoły.

- "Ogromny spadek urodzeń jeszcze bardziej ograniczenia możliwości władz gminnych. Dlatego samorządy muszą wybierać pomiędzy likwidacją lub przekazywaniem ich stowarzyszeniom, które nie muszą przestrzegać przepisów Karty Nauczyciela" - informuje Zdzisław Zadworny

Burmistrz jednocześnie podkreśla, że na terenie gminy od kilku lat: w Niemstowie, Nowym Siole i Kowalówce działają szkoły, które wcześniej zostały przekazane stowarzyszeniu.

W dalszej części Z. Zadworny podkreśla, że wynagrodzenie nauczycieli zatrudnianych przez stowarzyszenie "uzależnione jest od stopnia awansu nauczyciela i jego aktywności w pracy i wynosi od 2600 zł brutto wynagrodzenie zasadniczego dla stażysty do 2900 dla nauczyciela dyplomowanego. Dodajmy, że w 2020 roku minimalna płaca wynosi 2600 złotych, czyli około 1900 zł "na rękę". Burmistrz zaznacza również, że nauczyciele mogą liczyć na dodatek motywacyjny w wysokości do 140% wynagrodzenia zasadniczego.  Ponadto Zdzisław Zadworny informuje, że w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie o podobnej liczbie uczniów jak w Nowym Lublińcu średniomiesięczne wynagrodzenie dla nauczyciela mianowanego wynosiła 4145 zł brutto, a dla dyplomowanego 5017 złotych.

Zdzisław Zadworny odnosi się również do zarzutów, jakoby szkoła przekazywana byłaby w tajemnicy.

- "Prawda jest odmienna. [...]. O zamiarach informowałem mieszkańców już na spotkaniach budżetowych w połowie stycznia. W tym terminie również zostały zawiadomione związki zawodowe. Odbyło się zebranie informacyjne z rodzicami. Nauczyciele opracowali własne propozycje i w tym zakresie odbędzie się spotkanie w połowie lutego" - czytamy w piśmie od UG przesłanym do redakcji portalu ZLUBACZOWA.PL

Burmistrz odnosząc się do wyżej wymienionych zarzutów stwierdza, ze  to insynuacje i pomówienia.

- "Wielokrotnie już doświadczyłem prób zdyskredytowania mojej osoby przez małych i tchórzliwych ludzi, których stać tylko na hejt i donosy - pisze Zdzisław Zadworny

W kolejnej części pisma burmistrz Cieszanowa zaprezentował tabelę dotyczącą danych statycznych i finansowania szkoły w Nowym Lublińcu.

W odpowiedzi na zaprezentowaną tabelę włodarz tamtejszej gminy stwierdza:

- „Jak łatwo zauważyć kwota dotacji z budżetu gminy wzrosła w ciągu roku dwukrotnie, a prognoza na rok 2021 stawia pod znakiem zapytania sens utrzymywania takiej szkoły. W przypadku Gminy Cieszanów dofinansowania do utrzymania szkół z budżetu gminy wzrasta systematycznie i wynosiła odpowiednio: 1,2 mln złotych w 2014 r.; 1,5 mln złotych w 2016 r.; 2,7 mln złotych w 2018 r.; 3,3 mln złotych w 2020 roku. Władze gminy w takiej sytuacji mają dwa wyjścia: likwidacja małych szkół lub przekazanie szkół stowarzyszeniom, gdzie obowiązują wynagrodzenia z kodeksu pracy, a nie Karta Nauczyciela.” – informuje burmistrz

Na koniec Zdzisław Zadworny odpowiadając na oskarżenia, jakoby popierał podwyżki dla nauczycieli, a sam proponuje im obniżenie wynagrodzeń zaznacza, że jest zwolennikiem dobrego wynagrodzenia dla nauczycieli, ale jak informuje "możliwości samorządów są ograniczone". Według burmistrza problem związany z płacami dla nauczycieli wynika z decyzji rządu.

- "Źródło konfliktu nie ma swojego miejsca w gminie czy szkole. System finansowania oświaty jest nieprzyjazny dla małych szkół i samorządów, które muszę rozwiązywać dylematy wywołane nie z ich winy" - pisze burmistrz Cieszanowa Zdzisław Zadworny w odpowiedzi na nasze zapytanie dotyczące przekształcenia Szkoły w Nowym Lublińcu

Pełną treść pisma stanowiącego odpowiedź na nasze pytanie dot. szkoły w Nowym Lublińcu prezentujemy poniżej:

 

Jednocześnie informujemy naszych czytelników, że do tematu na pewno powrócimy, bowiem głównym celem lokalnych portali jest informowanie o najważniejszych wydarzeniach w naszym powiecie.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: