Ministerstwo Rolnictwa przejmie Zespół Szkół w Oleszycach!


Dzisiaj (13.02) Warszawie przedstawiciele Powiatu Lubaczowskiego, Starosta Lubaczowski Pan Zenon Swatek oraz Wicestarosta Pan Paweł Głaz wraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim złożyli podpisy pod porozumieniem w sprawie przekazania do prowadzenia Ministerstwu Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oleszycach.

Zawarcie tego porozumienia jest decydującym etapem procesu przekazania szkół średnich w Oleszycach, który został zainicjowany na początku 2019 r. przez dyrekcję i środowisko pedagogów Zespołu Szkół. Inicjatywa ta została poparta przez Zarząd Powiatu Lubaczowskiego, który upoważnił Starostę do podjęcia niezbędnych działań w tym zakresie.

Przekazanie tych szkół daje realne szanse na ich rozwój pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa. Dzięki temu w najbliższych latach można spodziewać się w Oleszycach poprawy bazy dydaktycznej, a w szczególności wyposażenia w nowoczesny sprzęt rolniczy niezbędny w edukacji młodzieży.

Przejęcie szkół przez Ministerstwo wpłynie również w perspektywie kilku najbliższych lat na poprawę sytuacji budżetowej samorządu powiatowego, gdyż zarówno koszty kadry jak też utrzymania infrastruktury szkolnej finansowane będą bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Decyzja o przejęciu szkół podjęta na początku lutego br. poprzedzona została szczegółową analizą zasobów i możliwości rozwojowych szkoły, które zostały ocenione na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz podczas wizyty przedstawicieli MR i RW Józefa Kobyłeckiego i Agnieszki Fabisiak w Oleszycach w dniu 28.11.2019 r.

W dniu 30.12.2019 r. Rada Powiatu Lubaczowskiego wyraziła, w formie stosownych uchwał, zgodę na przekazanie prowadzenia szkół oraz majątku Ministerstwu.

Zgodnie z zawartym w dniu dzisiejszym porozumieniem przejęcie szkół nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 r. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że szkoła w Oleszycach została wytypowana do przejęcia w pierwszej kolejności i w najwcześniejszym możliwym do przeprowadzenia terminie, wyprzedzając inne starające się o przekazanie swoich szkół rolniczych samorządy m.in. szkołę w Radymnie.

Porozumienie to do pełnego wykonania wymaga od Powiatu przeprowadzenia szeregu zmian w zakresie obecnego funkcjonowania Zespołu Szkół w Oleszycach. Na najbliższej sesji Rady Powiatu zaplanowanej na 27 lutego br. przedmiotem obrad będzie szereg uchwał z tym związanych. Pragniemy zapewnić uczniów, rodziców i nauczycieli, że dołożone zostaną ze strony Powiatu Lubaczowskiego wszelkie starania, aby proces edukacji pomimo niezbędnych zmian organizacyjnych mógł przebiegać bez zakłóceń.

Podkreślenia wymaga fakt, że tak sprawne rozpatrzenie wniosku o przejęcie szkół było możliwe dzięki bardzo pozytywnej postawie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego i jego współpracowników oraz bieżącemu wsparciu dla naszych starań jakiego udzielała nam nasza poseł, minister w kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Anna Schmidt-Rodziewicz. - podkreśla Mariusz Pieróg Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie 

Minister Ardanowski zwrócił uwagę, że: "szkół oczekujących na przejęcie jest wiele, a środki ministerstwa są ograniczone". Wskazał  jako "matkę chrzestną" tego sukcesu Annę Schmidt-Rodziewicz, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wagę nowoczesnego rolnictwa dla gospodarki narodowej oraz szkolnictwa rolniczego dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego.

Anna Schmidt-Rodziewicz podkreśla, że przejęcie szkoły przez ministerstwo to prestiż dla powiatu:

To wielka radość  i prestiż dla powiatu,  rząd realizuje ideę zrównoważonego rozwoju w Polsce  wschodniej   i realnego wsparcia dla szkolnictwa zawodowego, to ważna inicjatywa dla tego rolniczego powiatu, żeby dobrze kształcić młodzież"-  mówiła posłanka Prawa i Sprawiedliwości

Zaznaczyć należy, że jest to drugie podejście do tego tematu, pierwsza próba przekazania szkół wchodzących w skład ZS w Oleszycach podjęta została przez poprzedni zarząd powiatu w 2006 r. i nie zakończyła się  wtedy porozumieniem z MRiRW. 

received_195640044874553.jpegreceived_604707366976076.jpegreceived_606580339743044.jpeg


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Secured & Audited by: Security Audit Systems

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: