Strażacy z Dachnowa wciąż bez nowej remizy


Niepowodzeniem zakończyła się druga próba rozstrzygnięcia przetargu na rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Dachnowie. Do wykonania zamówienia zgłosiło się  8 wykonawców, z których  najniższa cenę oferty złożyła firma z Cieszanowa a wynosiła nieco ponad milion dwieście tysięcy złotych. Jednak Gmina Cieszanów na to zadanie zaplanowała … 125 000,00zł.

Dachnowscy strażacy swoją remizę wybudowali w latach 60-tych, od tego czasu budynek przeszedł kilka remontów ostatni większy jeszcze w latach 90-tych.  Zeszłoroczna zapowiedz Burmistrza MiG Cieszanów Zdzisława Zadwornego o przebudowie remizy miejscowi strażacy przyjęli z ogromnym zadowoleniem, gdyż w całej gminie Cieszanów ich remiza wygląda najgorzej. A zapowiedzi o remoncie słyszeli od wielu lat, szczególnie przy każdych wyborach samorządowych. Przestarzała infrastruktura nie pozwalała na rozwój jednostki, brak wody czy  miejsca na sprzęt stał się bolączką kolejnych pokoleń strażaków.

Nowy projekt wykonany przez inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD. Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne zmieniał całkowicie wygląd i funkcjonalność remizy i prezentuje się naprawdę imponująco. Strażacy doczekają się praktycznie nowego obiektu, z dwoma wjazdami, pomieszczeniami sanitarnymi i socjalnymi, a także salą do szkoleń i zebrań, całość zwieńczy niemal 13 metrowa wieżyczka. Powierzchnia użytkowa obiektu zwiększy się z  69 m3 do ponad 350m3.

Pierwsze postępowanie ogłoszone 7 czerwca zostało po 5 dniach unieważnione, gdyż było „obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy”. Dzień później ogłoszono nowe postępowanie, które również zakończono unieważnieniem postępowania, tym razem z powodu przekroczenia kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Gmina Cieszanów na realizację tak ogromnej inwestycji przeznaczyła jedynie 125 000zł.

Realizacja przebudowy remizy to nie jedyna inwestycja zaplanowana w tym roku przez gminę w Dachnowie.  Obecnie trwają pracę przy przebudowie ulicy Sportowej, 658 metrów wraz m.in.: z parkingiem  przy stadionie kosztować będzie 486 443,16 zł.

Oprócz tego Gmina Cieszanów zaplanowała realizację terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na nieużytkach w pobliżu cerkwi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmować miał m.in.: plac zabaw, siłownie, boisko do piłki siatkowej,   toalety oraz liczne ścieżki i nasadzenia zieleni. Niestety w pierwszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, natomiast w dwóch kolejnych próbach złożone oferty przekraczały kwotę 860 000,00zł która zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: